Две вековни дървета в област Хасково бяха обявени за защитени

Със заповед на министъра на околната среда и водите Борислав Сандов за защитени бяха обявени две вековни дървета в област Хасково:

– вековно дърво от вида черна топола (Populus nigra) в местността Клюнка, землище на село Райкова могила, община Свиленград. Дървото е на възраст от около 150 години, с височина около 12 м, обиколка на ствола 7,02 м. Предложението за защита е внесено от Община Свиленград.

– вековно дърво от вида цер (Quercus cerris) в землището на село Камилски дол, община Ивайловград. Дървото е на възраст от около 200 години, с височина 14 м, обиколка на ствола 2,10 м. Дървото е обявено за вековно и забележително дърво по инициатива на Асоциацията на парковете в България, подкрепена от Община Ивайловград. Местните хора го наричат „Синията“ заради огромния каменен олтар в основата му, наподобяващ каменна маса (синия).

Със заповедта на министъра се забранява изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стеблата и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата. Те ще бъдат вписани в регистрите според изискванията на Закона за биологичното разнообразие и обозначени като вековни дървета.

Опазването на вековни или забележителни дървета чрез навременната им защита е един от приоритетите на МОСВ. Неотдавна в Горна Оряховица министър Сандов призова местните власти и гражданите да идентифицират вековни дървета, за да се направи проучване и да бъдат обявени за защитени. Голяма част от тези дървета, отличаващи се със забележителни форми и размери, устояли на времето и природните стихии, са се съхранили именно благодарение на ангажираността и общественото съзнание на местните общности.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.