Колко пари ни дължат, ако фирмата фалира

Редът за отпускане и изплащане на гарантираните вземания е регламентиран в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

Максималният месечен размер на гарантираното вземане не може да бъде по-малък от 2,5 минимални работни заплати. Така сумата от 1 април става по-голяма.

При минимална работна заплата от 710 лв. от 1 април 2022 г., максималният месечен размер на гарантираните вземания, изплащани от фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, се определя на 1 775 лв. Право на гарантирано вземане имат работниците и служителите, които са или са били в трудово правоотношение с работодателя, независимо от срока му и от продължителността на работното време.За да се възползват лицата от правото си на гарантирани вземания, техният работодател трябва да е осъществявал дейност най-малко 12 месеца преди началната дата на неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността, посочена в съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност.

 

istock
istock
Pariteni.bg

 

Правото на гарантирано вземане на работниците и служителите възниква от датата на вписване в Търговския регистър на съдебното решение за:

– откриване на производство по несъстоятелност;

– откриване на производство по несъстоятелност с едновременно обявяване в несъстоятелност;

– откриване на производство по несъстоятелност, постановяване на прекратяване дейността на предприятието, обявяване на длъжника в несъстоятелност и спиране на производството поради недостатъчност на имуществото за покриване на разноските по производството.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *