Министър Сандов: Решението за Белащица се отлага до завършване на процедура за СОЗ

Произнасянето за новите намерения за кариери над Белащица се отлага до завършване на процедурата за създаване на санитарно-охранителна зона за водоползване. Това обяви вицепремиерът и министър на околната среда и водите Борислав Сандов.

„В неделя Басейнова дирекция Пловдив издаде разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване чрез съществуващи съоръжения на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, като находища „Белащица“ и „Белащица Юг“ попадат в пояс II (общ с пояс III) на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптирани извори „Калоян дере 1“ и „Калоян дере 2“. В Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 от Наредба №3/16.10.2000 г. за санитарно-охранителните зони за защитени водни обекти са въведени забрани и ограничения за добив на подземни богатства в пояс II (общ със пояс III) на СОЗ“, публикава Сандов във фейсбук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *