Община Павликени стартира проект за управление на битовите отпадъци

Площадки за обществено компостиране ще бъдат изградени в общините Павликени и Бяла черква. Специални контейнери ще бъдат доставени и раздадени както в трите училища в Павликени, така и на хората, които могат да ги ползват за домашно компостиране. Предвидени са и обучения за заинтересованите лица. Това са част от дейностите по Демонстрационен проект в областта на управление на отпадъците, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ – 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Община Павликени сключи договор за безвъзмездна финансова помощ за реализацията му на стойност 373 093,92 лева. Срокът за изпълнение на проекта е 23 месеца. Основна цел на проекта е да се демонстрират добри практики, които ще допринесат за прехода към кръгова икономика и формирането на общество с нулеви отпадъци.  Предвидени са дейности за предотвратяване образуването на биоразградими отпадъци, за подготовка за повторна употреба и рециклиране на непотребни вещи и отпадъци. Ще се работи и в посока повишаване осведомеността и общественото самосъзнание за спазване йерархията за управление на битовите отпадъци. В общинската сграда ще се оборудва „Зелено ателие”, в което ще се провеждат творчески работилници за оползотворяване на текстил, базари за обмен на стоки и други мероприятия с цел насърчаване на повторната употреба. Три неработещи чешми за обществено ползване в Павликени ще бъдат възстановени. Ще има и разяснителна кампания за разделяне на отпадъците още при образуването им и за насърчаване използването на платнени торби при пазаруване.

www.stroitelstvoimoti.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *