Строителството на жилища в страната бумти .

Строителството на жилища в България продължава да набира скорост. През 2021 г. спрямо 2020 г. по данни на Националния статистически институт (НСИ) издадените разрешения за нови сгради са с една пета повече, квадратура им (РЗП) е с една четвърт по-голяма, а предвидените нови жилища са с ръст една трета.

Това е естествена последица от покачването на цените. Показва също, че са планирани повече големи сгради с по-малки жилища в сравнение с годината по-рано. Ако при започнатото строителство в страната през 2021 г. на една сграда се падат средно 5 жилища, средно по 125 кв.м, то при новите разрешения жилищата са 5.7, а площта 117 кв.м.

По-големи сгради с по-малки жилища в София

София си остава най-голямата строителна площадка в България. Разрешителните в нея нарастват със средния темп за страната, но планираните жилищата – с почти 80%, а общата РЗП с 54%. Разрешени са повече големи сгради с по-малки жилища, отколкото на други места в страната. На едно разрешително в София се падат 15 жилища средно по 113 кв.м. За сравнение – при вече започнатото строителство през 2021 г. показателят е 12 жилища на разрешение по 116 кв.м.

През 2021 г. на София се падат 17% от всички строителни разрешения за жилищни сгради в България и 44% от жилищата, получили зелена светлина. Ако към това се добави и силната активност в София-област, то излиза, че в София и областта ще се строят половината от жилищата, разрешени в страната през миналата година.

Множество големи къщи в София-област и Перник

С ръст от 42% София-област е трета по брой разрешения за строеж в България, а броят на разрешените жилища е двойно по-голям, отколкото предишната година. Иначе по брой жители този район е шести.

По планирана РЗП София-област е пета в страната. Това означава, че става дума най-вече за къщи. На едно строително разрешение се падат 1.5 жилища по 140 кв.м средно. Тенденцията е на леко сгъстяване, тъй като при вече започнатото строителство през миналата година показателят е 1.4 жилища по 155 кв.м.

В Перник – другата област в съседство със София, също се наблюдават ръстове над средните за страната. Издадените строителни разрешения нарастват с 59%, жилищата – с 54%, а тяхната РЗП – с 46%. Тук също ще се строят предимно еднофамилни къщи, и то големи – на строително разрешение се пада 1.1 жилище 250 кв.м.

Градусът пада вПловдив и Пазарджик

Вече няколко години област Пловдив е най-активният имотен пазар в страната. Данните за строителните разрешения са индикатор, че той вероятно вече се насища, защото строителната инициатива забавя темп. Издадените разрешения са с 15% повече, но този ръст е под средния за страната. При разрешените жилища и тяхната РЗП се наблюдава спад спрямо предишната година – съответно с 3% и с 2%. Там има наистина големи комплекси, но и много къщи. На едно разрешително се падат 6.5 жилища по 106 кв.м средно. При започнатото строителство жилищата средно са 3 по 138 кв.м.

Показателите на област Пазарджик – седмата по брой жители в страната, също вървят надолу спрямо 2020 г. Тя е на осмо място по издадени строителни разрешение в България, но броят им е с 4% по-малко за с 6% по-малко жилища. Тяхната РЗП е надолу с 8%. По тези два показателя градът е на десета позиция в страната. На едно ново разрешително се падат две жилища средно по 126 кв.м.

Градусът пада вПловдив и Пазарджик

Вече няколко години област Пловдив е най-активният имотен пазар в страната. Данните за строителните разрешения са индикатор, че той вероятно вече се насища, защото строителната инициатива забавя темп. Издадените разрешения са с 15% повече, но този ръст е под средния за страната. При разрешените жилища и тяхната РЗП се наблюдава спад спрямо предишната година – съответно с 3% и с 2%. Там има наистина големи комплекси, но и много къщи. На едно разрешително се падат 6.5 жилища по 106 кв.м средно. При започнатото строителство жилищата средно са 3 по 138 кв.м.

Показателите на област Пазарджик – седмата по брой жители в страната, също вървят надолу спрямо 2020 г. Тя е на осмо място по издадени строителни разрешение в България, но броят им е с 4% по-малко за с 6% по-малко жилища. Тяхната РЗП е надолу с 8%. По тези два показателя градът е на десета позиция в страната. На едно ново разрешително се падат две жилища средно по 126 кв.м.

Стара Загора и Благоевград

Област Стара Загора – петата най-многолюдна в страната, е и пета по брой жилища, които предстои да бъдат започнати. Те са с 49% повече, отколкото предишната година. Ръстът при разрешителните е по-малък – 46%. На разрешително се падат 3.5 жилища средно по 111 кв.м. Това означава, че строителството ще се измества към по-малки кооперации и къщи, защото при вече започнатото строителство този коефициент е 5.6 жилища по 127 кв.м.

Благоевград е шестата област по брой жители в страната и шеста по брой издадени разрешителни, като за миналата година те нарастват с 4%. Броят на жилищата с очаквано започване на строителството леко намалява, но пък тяхната РЗП нараства с двуцифрено число. На разрешително се падат 2.3 жилища, което означава, че ще преобладават къщи и малки кооперации. На жилище се падат средно по 158 кв.м.

Кърджали – малко жители, много нови жилища

Донякъде изненадва област Кърджали. По брой жители при новото преброяване тя е 14-та в страната със 129 709 души. В същото време по мащаб на строителната инициатива се класира седма, веднага след шестте големи области в страната. Възможно обяснение е, че там вероятно купуват и българи от Турция.

Броят на разрешителните в Кърджали нараства с 22%, а на жилищата и тяхната РЗП – само с 3-4%. Това означава, че има много разрешителни за къщи. От друга страна, фактът, че на едно разрешително се падат средно 7 жилища, и то по 144 кв.м, говори, че къщите ще са много големи, а освен това ще се строят и още големи жилищни блокове. Вече започнатите сгради в областта са под 100, което е малко на общия фон. Но всяка от тях е средно с по 9 жилища, всяко по 150 квадрата.

Плевен и останалите

В Северна България най-активна изглежда строителната инициатива в област Плевен – осмата по брой население в страната. И по трите основни показателя там се наблюдават трицифрени ръстове. И макар по брой издадени разрешения областта да е петнадесета, по брой планирани жилища тя е девета, а по РЗП – 11-а в страната. Това показва, че ще се строят по-големи от досегашните жилищни кооперации, като на разрешение се падат средно по пет жилища по 123 кв.м. Вероятно се строят и нови къщи.

Плевен е с втория най-голям ръст (128%) на строителните разрешения сред областите. На практика това означава 114 сгради при 50 предишната година. Той е и градът с най-голямо увеличение на жилищата – 104%, и на планираната РЗП – със 170%.

Номер едно по ръст на строителните разрешения е Видин с 250%. На практика това означава 14 нови еднофамилни къщи при 4 разрешени сгради през 2020 г.

С по над 100 строителни разрешения през годината са също Хасково, Добрич, Сливен, Велико Търново, Русе и Кюстендил. При всички тези градове се наблюдава ръст през 2021 г. спрямо 2020 г.

Къде се строи в момента

През миналата година в страната е започнало строителство на 25 152 жилищни сгради, което е с една пета повече, отколкото предходната година. По брой започнати жилища и РЗП най-големи са обемите на София, Варна, Пловдив, Бургас, Стара Загора, София-област и Кърджали. Ръст спрямо предишната година обаче има само в София (52%) и областта (72%), Стара Загора (74%) и Благоевград (18%). В градове като Бургас, Пловдив, Варна и Кърджали започнатите жилища са под миналогодишните. Сред тях само Кърджали излиза на плюс по РЗП. След градовете с над 100 започнати нови сгради са също Пазарджик, Перник, Добрич, Хасково, Велико Търново и Сливен.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *