Днес е Денят за защита на потребителите

На 15 март отбелязваме Световния ден на потребителите или Денят за защита на потребителите.

Той се провежда под егидата на Потребителския интернационал – Consumers International – организация, в която членуват над 200 неправителствени потребителски организации от цял свят

За първи път празникът е отбелязан на 15 март 1983 г. и оттогава става важна дата за потребителските организации в цял свят.

Две години по-късно, на 9 април 1985 година, общото събрание на Организацията на обединените нации одобрява идеята той да стане Световен ден за защита на потребителите. В България се чества от 1991 г. Датата на честване е определяна в памет, речта на американския президент Джон Ф. Кенеди, който на 15 март 1963 г. обявява пред Сената идеята за Закон за защита на потребителите.

През годините с развитието на икономиката, глобализацията, отварянето на границите на държавите и свободното движение на стоки и услуги, нараства и значението на потребителската защита. Потребителите в Европейския съюз получават все повече права:

 Правото на безопасност.

– Правото на информация.

– Правото на избор.

– Правото да бъдеш чут.

– Правото на образование по въпроси, отнасящи се до защитата им.

– Право на неподвеждаща реклама.

– Право дефектните стоки да бъдат ремонтирани или заменени.

– Право на договори без неравноправни клаузи.

– Право за връщане на стоки, закупени от разстояние, в срок от 14 дни.

– Право на безплатна помощ от Европейските потребителски центрове за проблеми с търговци в чужбина.

– Правото на сдружаване.

Всички тези права и редица други са гарантирани за потребителите от Европейския съюз посредством развитието на нормативната база и действащи контролни органи. Тяхната реализация е подпомогната от усилията на неправителствени организации и браншови сдружения.