ДНСК възложи експертиза за премахване на незаконния строеж в „Алепу“

ДНСК възложи на Центъра за научни изследвания и проектиране към Университета по архитектура, строителство и геодезия да изготви техническа експертиза за премахване на незаконния строеж в местността „Алепу“. Това бе съобщено от ДНСК.

Експертите на УАСГ имат за задача да дефинират обема на строително монтажните работи, които могат да бъдат премахнати без това да предизвика свличане на земна маса, аварии или щети.

С тези действия започва прилагането на разпоредбите от Закона за устройство на територията за премахване на извършеното незаконно строителство в изпълнение на решението на Върховния административен съд.

Експертизата е първата стъпка за премахване на незаконното строителство на „Алепу“. Тя ще включва обследване на състоянието на конструктивните съоръжения, както и независим технически анализ на масива и на изградените съоръжения, базиран на теренни и ситуационни данни.

Строежът има два етапа. Първият представлява укрепване на свлачището, а вторият е изграждане на курортен комплекс. Именно заради това са необходими експертиза и анализ на специалисти със знания в областта на земното строителство, конструкции и безопасност, както и становища от „Геозащита“ ЕООД, поясняват от ДНСК.

Съгласно нормативната уредба разходите по премахването са изцяло за сметка на възложителя на строежа.