Как да подадете декларация за доходите

През тази седмица в Портала за е-услуги на НАП ще бъде достъпна електронната предварително попълнена данъчна декларация за облагане на доходите на физически лица, съобщиха от НАП.

Хората, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис, ще могат да се възползват от въведената информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, някои доходи от наем, получени суми от продажби в интернет, данни за закупен стаж и информация за прехвърляне на превозно средство и др.

В предварително попълнените данъчни декларации хората ще трябва да добавят доходи, за които в НАП нямат получена информация, като например доходи от наеми, получени от граждани.

Особености при попълване
След като годишната данъчна декларация е достъпна, през електронната услуга на НАП излиза съобщение дали са налице данни за придобити доходи.

Когато в НАП не са налице данни от работодатели и/или платци на доходи, които да бъдат автоматично заредени в декларацията, физическите лица преминават към самостоятелно попълване на декларацията.

В случай че в НАП са налице такива данни, излиза съобщение, което информира, че получените към момента данни в НАП, могат да бъдат предварително въведени в съответните приложения, според вида на доходите.

Когато желаете данните ви да бъдат заредени в декларацията, трябва да направите потвърждение, при което приложенията, в които се попълват автоматично данните, стават активни за попълване и се оцветяват в жълт цвят.

При отваряне на приложенията, за които е налице информация, съответните данни се зареждат автоматично в помощна таблица. Помощната таблица на всяко приложение съдържа основната част от информацията, която следва да бъде посочена в съответното приложение.

 

istock
istock

 

Важно е да направите избор кои от така заредените данни в помощната таблица да:

потвърдите,
отхвърлите или
коригирате;
допълните нови данни.

Когато потвърдите данните от помощната таблица те се зареждат на съответните редове в конкретното приложение. В случай че сте придобили доходи, които не се визуализират в помощните таблици в приложенията, е необходимо вие да ги добавите.

При всеки следващ достъп до услугата за автоматично попълване на данните, за запазена, но все още не подадена декларация (декларация в режим на редакция), в помощната таблица ще се зареждат актуалните към този момент данни, които подлежат на автоматично попълване, т.е. възможно е данните вече да са били коригирани от платците на доходите/работодателите.

Ако сте направили корекция или сте добавили нови данни и желаете отново да се визуализират данните в помощната таблица, е необходимо да изберете бутон „Зареди актуални данни, подадени към НАП“, като направените корекции и допълнения в помощната таблица няма да са налични при следващ достъп.

Когато в първоначално запазената от вас декларация сте направили корекции в предоставените от НАП данни или сте добавили нови, те са записани само в съответното приложение и няма да бъдат отразени в актуалните данни, които излизат в помощната таблица и в такъв случай трябва отново да направи корекция или да добавите данни.

НАП праща мейли за неплатени вноски и данъци

Каква информация от данъчно-осигурителната сметка на физическите лица ще бъде предоставена при автоматичното зареждане на годишната данъчна декларация?

Когато през годината сами сте внасяли и декларирали с декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ авансов данък за доходи от друга стопанска дейност и от наем, при попълването на Част ІV – Изчисляване на данъка върху общата годишна данъчна основа в съобщение автоматично ще ви се зареди размерът на внесения авансов данък от вас данък по чл. 43, ал. 6 и чл. 44, ал. 3 от ЗДДФЛ, който се попълва на ред 8 в Част ІV.

Информация ще се появи и за направена от вас лична вноска за осигурителен стаж при пенсиониране по подадена декларация образец № 8 във връзка с ползване на данъчно облекчение по чл. 20 от ЗДДФЛ. Тези данни се зареждат в образец 2010, Част ІІІ, ред 1.

istock
istock

 

Какво трябва да се има предвид, когато през годината сте имали доходи по трудови правоотношения при повече от един работодател?

Когато през годината сте имали доходи по трудови правоотношения при повече от един работодател – е много важно дали работодателят по основното трудово правоотношение е включил и доходите от друг работодател при годишното определяне на данъка, тъй като в този случай информация в НАП ще е налична от всички ваши работодатели.

В такъв случай за да бъдат заредени коректно данните в Приложение № 1, когато в помощната таблица има повече от един ред с данни от един и същ работодател за един и същ код на дохода, следва да направите избор и да потвърдите само единия от редовете. По този начин ще избегнете повторно посочване на едни и същи данни, посочени от двама работодатели.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg