МОСВ блокира изграждането на фотоволтаични централи

Министерство на околната среда и водите е поискало да се правят екологични оценки (ЕО) и оценки за съвместимост (ОС) по Натура на всички проекти свързани с изграждане на фотоволтаични електро централи(ФЕЦ).

В края на януари от Министерство на земеделието са попитали Министерство на екологията дали за обекти свързани с техническата инфраструктура(каквито са ФЕЦ) е необходимо да се променя статута на земята и да се прави ПУП (Подробен устройствен план). Отговорът на  МОСВ бил, че задължително трябва да се променя статута на земята. Това означава, че1 е необходимо и да се изработи ПУП. Към тази процедура неразделна част са екологичната   оценка и оценката за съвместимост.

Подобен въпрос Министерство на земеделието задава и на Министерство на регионалното развитие. „Представляват ли фотоволтаичните централи техническа инфраструктура или са енергиен обект за производство на ток“.

Каква е разликата между двете определения?

За обектите, които са техническа инфраструктура според ЗУТ (закон за устройство на територията) не е необходима промяна на  предназначението на земята. Тя, въпреки че върху нея има ФЕЦ, си остава ливада мера или поляна, и не е нужен ПУП и респективно екологична оценка.

Но ако ФЕЦ бъдат дефинирани като „обект за производство на електроенергия “ процедурите стават коренно различни. Тогава е задължително да се промени статута на земята и да се изготвят ПУП и екологична оценка. Тази ЕО е обжалваема на две инстанции пред Административният съд  от заинтересовани или засегнати лица. Обичайната практика е различни неправителствени организации да са против и да пускат жалби в съда. Такива дела обикновено продължават 2-3 години. Тоест бюрократичните процедури стават толкова дълги и тежки, че на практика изграждането на фотоволтаична централа става невъзможно.

Производството на електро енергия от фотоволтаици е част от Зелената сделка. Заложени стимули има и в Плана за възстановяване. Но ако бюрокрацията надделее, което е обичайно за България, всичките добри намерения ще останат само на хартия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *