Не на войната! Да на мира!

На свое заседание Националния изпълнителен съвет на партия Политически клуб „Екогласност“ прие следната Декларация, отнасяща се до въоръжения конфликт между Русия и Украйна:
„Политически клуб „Екогласност“ не еднократно е доказвал, че в своите действия се ръководи от фундаменталните принципи, залегнали в неговата история, идеология и политика. Основни ценности на ПК „Екогласност“ са ценностите на хуманизма, застъпвани и развивани в условията на криза, изправила се не еднократно пред цялото човечество.
Криза политическа, икономическа, духовна. Криза, която лесно може да прерасне в екологична. Защото опазването на околната среда не е само от значение за запазването на всички видове в нея, а е преди всичко фактор за съществуването и развитието на човека. За нас това е още една и то важна причина да следим с безпокойство случващото се в Украйна.
Като се ръководим от нашите идеологически и политически ценности, сме против налагането на каквито и да са санкции срещу Русия, както и изпращането на военна помощ за Украйна.
Ние, представителите на първата и автентична екологична организация в България със съществен принос за развитие на демократичните процеси в България се ръководим от дълбокото убеждение, че не това е пътят за мирното решаване на кризата в Украйна, както и за мирния диалог между воюващите страни.
Като екологична партия, в която хуманизмът е основополагащ принцип, смятаме, че в 21 век всеки човек има право на свободно и достойно съществуване.
Затова казваме: Не на войната! Да на мира!
Националния изпълнителен съвет
на партия Политически клуб „Екогласност“