Председателят на Комисията за защита на потребителите в „Минути за потребители“

През 2021 г. в Комисията за защита на потребителите са получени 21 934 писмени жалби и сигнали, а също и 10 652 обаждания по т. нар. „телефон на потребителя“, съобщи в интервю за Дарик председателят Димитър Маргаритов. Той поясни, че преобладаващите оплаквания са срещу некачествено предоставени услуги и дефектни стоки.

Маргаритов допълни, че около 15 % от подадените писмени сигнали и жалби се отнасят до компетентността на други институции и смята, че въпреки големия им обем, комисията се справя успешно не само с техническото им препращане до правилните адресати, а също и спомага за ефективното решаване на проблемите, за които гражданите са потърсили помощ от институциите.

Съгласно социологическо проучване цитирано от Маргаритов, Комисията за защита на потребителите е на второ място сред най-разпознаваемите контролни и регулаторни органи като в класацията я изпреварват единствено структурите на Министерството на вътрешните работи.

Маргаритов посъветва гражданите да не се колебаят да се обърнат към Комисията за защита на потребителите дори когато не са сигурни дали въпросите, по които искат да потърсят съдействие, са в компетентността ѝ и увери, че ще бъдат предприети всички необходими действия, за да се окаже адекватна помощ по всеки проблем.

Автор: Александър Вълчев 

https://darik.bg/predsedatelat-na-komisiata-za-zastita-na-potrebitelite-v-minuti-za-potrebiteli-?fbclid=IwAR1t3ab1vZSvM032RT-1jBu2pTphp4i5M7lxqlo_zcllzaFvaV7yOys5qVo