Трябва ли да се продължи мораториумът върху цената на тока за бита?

На 31 март изтича наложеният мораториум върху цените на тока, парното и водата за битовите потребители. Какво ще се случи след това?

Има два варианта. Първият е да се удължи мораториумът, но за това ще трябват много пари. Вторият е цените да се вдигнат на пазарен принцип.

Компенсациите за бизнеса и дотирането на битовите потребители се изплаща основно от свръхпечалбата на АЕЦ Козлодуй, която се формира от износа. На месец, за бизнеса отиват около 500 млн. лв. Това означава, че до края на март те ще са около 1.5 млрд. лв. Печалбата на АЕЦ Козлодуй за 2021г. е около 1 млрд. лв. Тоест цялата е отишла за компенсации. Но още толкова ще трябва да се изплати и на ЕРП ,които задържат цените за бита.

През април 5 реактор на АЕЦ Козлодуй ще бъде изключен от енергийната ни система, защото излиза в планов ремонт за над един месец. През септември за профилактика ще спре шести блок. Това означава, че два или три месеца от годината АЕЦ Козлодуй ще работи само с 1000 мгв. мощност. Респективно печалбата ще намалее. Факт, който допълнително ограничава  възможностите за изплащане на компенсациите и продължаване на мораториума.

Спирането на 5 реактор ще разбалансира енергийна ни система за април и май. Това ще доведе до затруднение, защото трябва да се увеличи дела на скъпия ток от ВЕИ  при  формиране  цената на микса, който е от изключителна важност и пряко влияе върху структурата на  произвежданата  на електроенергия. Тоест, по колко да се изкупува от АЕЦ, ТЕЦ или ВЕИ.

АЕЦ Козлодуй произвежда най-евтината енергия, реализира най-големия износ и приходи, от които пряко зависи продължаването на мораториума. Но може да има проблем и със самият ремонт и срока му, защото зависят от производителя – руската компания Росатом. Без нея няма възможност и другите фирми да свършат своята работа. Как ще реагират руснаците при тази сложна обстановка не е ясно?

Структурата на произвежданата електроенергия на страната е следната. Най-голям дял имат топлоелектрическите централи /ТЕЦ/ с 40 % от годишното производство. На второ място е АЕЦ Козлодуй с 35 %. От възобновяеми енергийни източници/ВЕИ/, което включва водноелектрически централи, фотоволтаици и вятърни комплекси е около 22%, и ПАВЕЦ с малко над 2%.

Общо инсталираните мощности в страната са 12 500 MW. По тази причина недостиг на електроенергия надали ще има, а и влизаме в пролетно летния сезон, когато консумацията намалява. Но проблем ще бъде цената на микса. В него ще намалее дялът на евтиния ток от АЕЦ и ще се увеличи тежестта от ВЕИ сектора и ТЕЦ. Това означава, че ако се спазват пазарните принципи, неминуемо ще има рязък скок на  цената на електроенергията за бита. Което от своя страна ще  затрудни много домакинствата, особено тези с по-ниски доходи. Това пък  ще доведе до намаляване на покупателната способност на хората, сериозен спад на потреблението, вследствие на което на производството и вноса, а от там на приходите в бюджета. А това е формулировката за стагфлация. Икономически застой, инфлация и нарастваща безработица. Продължаващата война в Украйна също се отразява негативно чрез спада в строителството, транспорта и туризма. Сектори, които формират почти 50% от БВП.

На фона на тази тежка ситуация, съвпадението между изтичане на мораториума, изконсумираните резерви от печалбата на Козлодуй и ремонта на 5 реактор, може да се окаже, че продължаването на мораториума върху цените на тока за бита и компенсиране на бизнеса ще е много трудно. Резерви има в плана за възстановяване, но той трябва да бъде приет от Европейската комисия. Как правителството ще  излезе от тази патовата ситуация е трудно да се прогнозира.