Емил Георгиев: Криминалната приватизация на Каолин

14.04.2022 – Народно събрание – реплика 1 Емил Георгиев: Уважаеми г-н председател, уважаема г-жо министър, уважаеми колеги! Реплика към г-жа Каназирева. Цял ден днеска ни поучавате и казахте, че давате отговори. Говорите за някакви материални обезпечения в размер на 3 милиарда лева и питам: когато говорите за такива обезпечения и работата на Специализираната прокуратура, имате ли предвид обезпеченията на любимеца на ГЕРБ в първото правителство – лицето Иво Прокопиев? Имате ли предвид Специализираната прокуратура, която не се занимаваше с най-криминалната приватизация в България? Имате ли предвид, че „Каолин“ беше оценен за 46 милиона долара, беше приватизирано за 72 000 лева при материални активи 5 милиарда лева? Е, питам: къде е вашата Специализирана прокуратура? Вие имате нахалството тук непрекъснато да говорите за материални обезпечения. Е, като ще давате отговори, отговорете на тоя въпрос: защо Иво Прокопиев – непрекъснато чадър зад него, когато във вашето първо правителство имаше четирима министри, а този на финансите спеше дори в неговия апартамент. Благодаря ви.