КЗП сключи споразумение с Пощенска банка

КЗП сключи споразумение с Пощенска банка за предоговаряне на условията по кредитите в швейцарски франкове

Комисията за защита на потребителите успя да постигне споразумение с Пощенска банка, една от трите банки (Пощенска банка, Банка Пиреос България и УниКредит Булбанк), отпускали ипотечни кредити в швейцарски франкове в периода 2006-2009г.

Потребители, които имат договори за кредит в в швейцарски франкове, ще могат да ги превалутират, като по силата на постигнатото споразумение банката поема 80% от валутния риск от момента на тегленето на кредита. Например, ако ипотечен кредит на стойност 100 000 швейцарски франка през 2007 година се е равнявал на приблизително 120 000 лева (при курс 1.20 лева за франк), то през 2016 вече ще струва около 180 000 лева (при курс 1.80 лева за франк). Постигнатото споразумение означава, че увеличението от 60 000 лева ще се подели в съотношение 80:20 за банката и потребителя. С други думи, потребителят покрива 12 000 лв. от увеличението в левове, а останалите 48 000 лв. се поемат от банката.

Какво следва?

Предвижда се Пощенска банка да се свърже с всеки един от засегнатите потребители, за да бъде подписан анекс към договора, в който валутния риск да се преразпредели и към банката в съотношение 80:20. Споразумението не е задължително, а само при съгласие на кредитополучателя. По-добри условия едва ли могат да се договорят, така че считаме споразумението за много благоприятно за кредитополучателите.

Има ли изключения?

Лошата новина е, че споразумението ще обхване само кредитополучатели, които не са в просрочие над 90 дни и срещу тях няма издадени изпълнителни листове. За тези, срещу които е образувано изпълнително производство, могат да търсят правата си само по съдебен ред.

Нашият коментар

Очакваме ръководствата на УниКредит Булбанк и Банка Пиреос България да последват добрият пример и предприемат аналогични мерки за окончателно разрешаване на проблемите с швейцарските кредити.

aktivnipotrebiteli.bg