Защита на потребителите при пазаруване в интернет 

Публична лекция на тема „Защита на потребителите при пазаруване в интернет“ с гост-лектор Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите се проведе в УНСС.

Събитието е част от меморандума за сътрудничество между УНСС и КЗП и е организирано от Научноизследователския център по търговия.

Доц. д-р Бисер Петков, директор на Научноизследователския център по търговия, проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите и доц. д-р Силвия Терезова, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител катедра „Икономика на търговията“

Събитието откри доц. д-р Бисер Петков, директор на Научноизследователския център по търговия с представяне на лектора и изрази задоволство от многогодишното сътрудничество между катедра „Икономика на търговията“ и КЗП, което е продължено в рамков договор за сътрудничество с УНСС и Комисията.

Проф. Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики поздрави от името на ректора проф. д-р Димитър Димитров и свое име Научноизследователския център по търговия за инициативата и затова, че меморандумът, който е подписан миналата година, намира израз с тази много актуална и интересна тема. Проф. Стоянова представи факти, според които „в България почти 52% от фирмите, които предлагат търговия имат и онлайн сайтове, но само 11%  продават онлайн“. Тя обърна внимание на значителния ръст на приходите, които фирмите предлагащи стоки и услуги в интернет реализират последните години. „През 2020 г. почти за 2 млрд. лв. е била търговията в интернет, докато за 2021 г. тя вече е за 2,4 млрд. лв., а прогнозите за 2022 г., са за 3 млрд. лв.“. Проф. Стоянова коментира, че от една страна това е добре, но от друга – някой от продажбите са свързани с недоволство на потребителите за нарушени права и в тази връзка, лекцията на г-н Маргаритов е много актуална.

Г-н Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите в началото на лекцията изказа удовлетворение от меморандума с УНСС. Той представи институцията, която оглавява, нейната дейност, както и историята на потребителските права и създаването на законови рамки за потребителската защита. Той посочи, че на този етап най-актуалната тема в този контекст е онлайн търговията. „Към днешна дата в България има добро законодателство и институционално обезпечаване“.

Г-н Маргаритов изясни каква е структурата на Комисията за защита на потребителите и как функционира, за да ги защити. И уточни, че за дейността на КСК е много важен превантивният контрол.

В основната част на лекцията г-н Маргаритов подчерта, че интернет търговията се развива бързо, с тенденция да стане преобладаваща. Той обърна внимание на предимствата на тази търговия и допълни, че потребителите  в интернет наред с правата на  офлайн потребителите имат и правото да се откажат и върнат  закупените стоки. Лекторът разгледа с примери „подводните камъни в онлайн пространството“ и кои са индикаторите – като нереално ниска цена, липсата на нужните контакти и друга задължителна информация.

 

Председателят на Комисията за защита на потребителите представи измененията в Закона в защита на потребителите, които ще влязат в сила през месец май и които ще създадат условия за още по-добра защита.

В заключение лекторът посъветва студентите да бъдат разумни и хладнокръвни като потребители и да пазарува разумно.

Лекцията се излъчваше и в MS Teams  и продължи с дискусия.