Удовлетворени от посещението си в Народното събрание са 97 процента от посетителите в Деня на отворени врати на парламента

Удовлетворени от посещението си в Народното събрание са 97 процента от посетителите в Деня на отворени врати на парламента, участвали в анкета на Националния център за парламентарни изследвания (НЦПИ).

По повод 16 април – Ден на Българската конституция и отбелязването на 143 години от приемането на първия български основен закон парламентът отвори вратите си за посетители. Гостите имаха възможност да се включат в тематично социологическо проучване сред посетителите в Деня на отворени врати, проведено от Националния център за парламентарни изследвания. В него са участвали 510 граждани.

Изложените оригинали на Търновската и Сребърната конституции са най-харесваното от посетителите събитие от програмата на Деня на отворени врати на Народното събрание (според 81 на сто от анкетираните). 42 процента са отбелязали, че са удовлетворени от получените книги и други материали, посветени на Търновската конституция и българския парламентаризъм, а 41 процента – от тематичната изложба, посветена на приемането на Търновската конституция.

По-голямата част от гостите на Народното събрание са посочили, че от посещението си са научили нещо ново за историята на българския парламентаризъм и българските конституции (77 на сто). Преобладаващата част от анкетираните биха посетили отново сградата на българския парламент в организирани дни на отворени врати (95 на сто).

Сред посетителите, участвали в анкетата, преобладават хора, които са чели Конституцията (61 процента) и предпочитат да се запознаят с работата на парламента като посетят институцията лично (89 процента).

Преобладаващата част от посетителите в Деня на отворени врати са жени (61 процента), хора на възраст между 30 и 49 г., с висше образование, живеещи в София.

Според мнението на посетилите в Деня на отворени врати на Народното събрание, най-важните проблеми, които народните представители трябва да решат, са свързани с ниския жизнен стандарт на населението, корупцията, системата на здравеопазването, инфлацията, ниското качество на законодателството, проблемите в системата на образованието и социалната политика, демографската криза и съдебната реформа.

 

Източник

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.