Лазар и Иисус

Този спектакъл се оттласква от гностически, апокрифни текстове. Това са текстове, които се отклоняват от канонизираните евангелски сюжети, но по своя дух и характер утвърждават по същество истината, проповядвана от каноничните писания. Гностиците твърдят, че Бог се е разтворил в Творението си. Образът му е във всичко сътворено – можеш да го откриеш под камъка, в разцепеното дърво. “За хората са видими образите, но Светлината в тях е скрита в образа на светлината… дори да се открие, Неговият образ е скрит от Неговата светлина.”

Нашият Лазар, обсебен от своите паднали ангели, се домогва до това прозрение – в неговата молитва текстът на Давидовия псалм “Докога, Господи, ще се криеш…” се превръща в непосредствена молба на прозрелия тайната и жадуващ да види и влезе в Царството небесно.

Пътят към това Царство е изпълнен с големи изпитания, изкушения, пропадания, които заедно с Лазар ще преминем, за да стигнем до неговата нирвана: “Ако направите онова, което е отдясно, като онова, което е отляво и онова което е отляво, като онова, което е отдясно, онова, което е отгоре, като онова, което е отдолу, онова, което е подир, като онова, което е преди, когато направите двете едно, когато сторите вътрешното външно, а външното вътрешно, когато направите мъжа и жената едно, така че мъжът да не бъде мъж, нито жената жена, когато направите очи наместо око, крак – наместо крак, образ – наместо образ, тогава ще влезете… ще видите.”

Вярвам, че това пътуване ще ви помогне да откриете или поне да усетите блаженството на озарените от Светлината.

Проф. Иван Добчев

Премиера 19 април в ДКТ „К.Величков“ – Пазарджик и 11 май в Театър НАТФИЗ.