МС назначи ново ръководство на КЗП

Правителството прие решение, с което освобождава Димитър Маргаритов като председател на Комисията за защита на потребителите. Освободени са също членовете на Комисията – Константин Арабаджиев и Константин Райков.
Със същото правителствено решение е определен нов състав на Комисията за защита на потребителите. Иван френкев е новият председател на Комисията, а за нейни членове са определени Велина Николова-Великова и Николай Мравов.
Иван Френкев е бакалавър по финансови и бизнес икономики от Университета в Лондон, Обединеното кралство, и магистър по бизнес администрация от Университета в Истанбул, Турция. Има опит в управлението на компании, от 2019 г. е общински съветник в Общинския съвет в Смолян.
Велина Николова-Великова е магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. От ноември 2002 г. до момента работи като адвокат в Софийска адвокатска колегия.
Николай Мравов е магистър по икономика от Икономическия университет в гр. Варна.
В периода 1994 – 2003 г. е два мандата общински съветник в Община Сливен, член е на Съвета на директорите на „Пътнически превози – Сливен“ ЕАД, заемал е и други ръководни позиции в различни търговски дружества.
Решението на Министерския съвет е прието неприсъствено.

  • Source: Земя; Print Media; 2
  • Date: 26-05-2022