НС прие промените в Закона за опазване на околната среда

Народното събрание прие окончателно промените в Закона за опазване на околната среда (ЗООС). С част от гласуваните текстове ще бъдат транспонирани европейски директиви в екологията, като целта е да отпаднат три от наказателните процедури от страна на Европейската комисия. Други промени дават възможност за връщане на втората инстанция при обжалване на оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) пред съда.

След като по вносител – Министерския съвет, бе предложено да се възстанови втората инстанция, която е действала до 2017 г., мнозинството от депутатите гласуваха предложението на Владислав Панев („Демократична България“). То гласи, че след първа инстанция, ОВОС за обекти от национално значение и със стратегическа важност ще са окончателни по жалби, подадени до 1 юли 2024 г. Владислав Панев аргументира предложението си с това, че връщането на двуинстанционното производство за ОВОС е „изключително важно за правовата държава“, в същото време, обаче, по думите му,  не е добре да се спират стратегически важни за държавата проекти в следващите няколко години.

Беше гласувана и редакционната поправка на Мирослава Петрова („Продължаваме Промяната“)  жалбите да се разглеждат от Върховния административен съд (ВАС), като производството приключва в шестмесечен срок от подаването им. Съдът обявява решението в едномесечен срок от заседанието, в което е приключило разглеждането на делото.

 

 

Източник – Народно Събрание