Проверките на КЗП ще продължат и на Гергьовден

Най-често срещаните нарушения от страна на търговците са свързани с некоректното обявяване на цените, например с непосочване на цената на единица мярка, а само на това колко е струвала конкретната разфасовка от даден продукт или пък обратното, посочва се само цената на килограм, без да можете да разберете това, което е пакетирано, колко ще ви струва. Както вече казах, едно по-съществено нарушение е това, че се обявява, че стоките са с произход България, което често приканва потребителите да си закупят, особено когато говорим за тези празници, това са хранителни продукти най-вече, но в няколко случая все още очакваме – може би обаче за съжаление няма да получим, тези документи, които да удостоверят безспорно, че произходът на стоките е от България. И съответно нарушителите ще претърпят санкции за извършените нелоялни практики.