Разходите на домакинствата изпреварват приходите

В началото на тази година разходите на домакинствата отново изпреварват в ръста си доходите им. Тенденцията от пролетта и лятото на 2021 година отново се връща, след като в края на миналата година доходите на домакинствата в България растяха по-бързо от разходите им.

За първите три месеца на годината разходите чувствително са нараснали спрямо доходите. Разходите на човек от домакинство през първото тримесечие са се увеличили със средно 13,3%, а доходите са нараснали средно с 9,6%. Това показват данните са на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес.

Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие е 2006 лв. и нараства с 9,6% спрямо същото тримесечие на 2021 година. С най-голям дял продължава да бъде доходът от работна заплата (56,9%), следван от доходите от пенсии (30,9%) и от самостоятелна заетост (4,9%). Спрямо първото тримесечие на 2021 г. относителният дял на дохода от работна заплата нараства с 1,7 процентни пункта. Делът на доходите от пенсии намалява с 0,4 процентни пункта, а на доходите от самостоятелна заетост – с 0,6 процентни пункта.

За периода януари-март доходът от работна заплата нараства от 1011 на 1142 лв. (с 12,9%). Този от самостоятелна заетост намалява от 100 на 97 лв. (с 2,6%). Приходите от пенсии се увеличават от 574 на 619 лева (със 7,9%). А доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 57 на 40 лв. (с 30,9%). За посочения период относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99,7%, а делът на дохода от натура – 0,3%.

Общият разход средно на лице от домакинство за първите три месеца е 1 821 лв. и се увеличава с 13,3% за година. С най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (29,5%), следвани от разходите за жилище (18,8%), данъци и социални осигуровки (13,6%) и транспорт и съобщения (12,1%).

На годишна база разходите за храна и безалкохолни напитки нараства с 1,1 процентни пункта, а на разходите за здравеопазване – с 0,6 процентни пункта. Делът на разходите, свързани със свободно време, културен отдих и образование намалява с 0,8 процентни пункта, а на разходите за жилище – с 0,7 процентни пункта.

Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 456 на 537 лв. (със 17,8%). Тези за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 67 на 70 лв. (с 4%).

Нараснали са и разходите за облекло и обувки – от 53 на 56 лв. (с 5,3%). За здравеопазване нарастват от 111 на 137 лв. (с 23,3%).

Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 313 на 343 лв. (с 9,6%). За транспорт и съобщения нарастват от 186 на 220 лв. (с 18,2%).

Свили са се разходите за свободно време, културен отдих и образование – от 63 на 56 лв. (с 11,1%).

Повишили са се разходите за данъци и социални осигуровки – от 218 на 247 лв. (с 13,3%).

За първите три месеца е увеличено потреблението на месо – от 9,4 на 9,5 кг, месни произведения – от 3,5 на 3,9 кг, яйца – от 39 на 40 бр., и захар – от 1,6 на 1,7 килограма. Намалява потреблението на хляб и тестени изделия – от 20,0 на 19,2 кг, кисело мляко – от 7,1 на 6,9 кг, прясно мляко – от 5,0 на 4,8 л, плодове – от 12,8 на 11,9 кг, зеленчуци – от 13,4 на 12,4 кг, и картофи – от 7,2 на 7,1 килограма. Без промяна остава потреблението на сирене, олио и зрял фасул.

По статията работиха: Евгения Маринова, редактор Елена Кирилова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.