Теглим повече бързи кредити, но бавим връщането

Хората теглят повече бързи кредити заради ръста на инфлацията, показват данните на БНБ. В края на март 2022 г. вземанията по такива кредити от домакинствата нарастват на годишна база с 16.6% (390.3 млн. лв.) до 2.743 млрд. лева.

Спрямо края на декември 2021 г. те се увеличават с 4.8% (125.1 млн. лв.), показват данните на дружествата, специализирани в кредитиране.

В същото време обаче се увеличават и лошите бързи заеми. Към края на март 2022 г. размерът на необслужваните кредити е 288.6 млн. лева. Те намаляват с 1.8% (5.2 млн. лв.) в сравнение с края на март 2021 г., но нарастват с 1.7% (5 млн. лв.) за първите три месеца на тази година.

Най-често домакинствата взимат бързи потребителски заеми, показват данните на БНБ. В структурата на вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД преобладават потребителските кредити, които са 2.618 млрд. лв. в края на първото тримесечие на 2022 година. Те се увеличават със 17.9% (396.9 млн. лв.) на годишна база и с 5% (124.7 млн. лв.) спрямо края на декември 2021 година.Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД нараства от 94.4% към края на март 2021 г. до 95.4% към края на същия месец на 2022 година. Размерът на жилищните кредити в края на първото тримесечие на 2022 г. е 33.9 млн. лв. Те се увеличават със 7.9% (2.5 млн. лв.) в сравнение с края на март 2021 година и с 0.9% (0.3 млн. лв.) спрямо декември 2021 г.

Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията от сектор Домакинства и НТООД намалява от 1.3% в края на март 2021 г. до 1.2% в края на същия месец на 2022 година.

 

istock
istock

 

Другите кредити са общо 91.2 млн. лв. в края на март 2022 г. Те намаляват с 9% (9 млн. лв.) на годишна база, а се увеличават с 0.1% (0.1 млн. лв.) спрямо края на декември 2021 година. Относителният им дял намалява от 4.3% в края на март 2021 г. до 3.3% в края на същия месец на 2022 година.

 

 

Източник

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *