Защита на потребителите: Нужно е тясно сътрудничество между национални регулатори, европейски институции и граждани

Какво значат за българските потребители наскоро приетите от Европейския парламент мерки за потребителска защита, кои са механизмите за защита на национално ниво и какви добри практики могат да доведат до подобрения бяха част от темите, които обсъдиха участниците в дискусията „Европейски мерки в защита на българския потребител“, провела се на 27 юни в Дома на Европа и предавана на живо онлайн.

По време на събитието, организирано от Бюрото на Европейския парламент в България, участниците обърнаха специално внимание на правилата за единно зарядно устройство, безопасността на продуктите, включително защитата при пазаруване онлайн и Законодателния акт за цифровите услуги. Те се обединиха около тезата, че е необходимо тясно транснационално сътрудничество, за да бъдат защитени правата на европейските потребители.

Андрей Ковачев, член на Европейския парламент (ЕНП) и на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO), обърна внимание на това как през 2024 г. всички малки и средни електронни устройства ще ползват универсално зарядно, съгласно обновената директива, уреждаща въпроса. По думите му, това ще облекчи негативното въздействие върху околната среда и ще допринесе за повече удобство и улеснение на потребителите. Той подчерта, че със Законодателния акт за цифровите услуги се гарантира, че това, което е забранено офлайн, ще бъде забранено и онлайн.

Игнат Арсенов

Игнат Арсенов, директор на Дирекция „Контрол на пазара“ на Комисията за защита на потребителите, представи ролята на КЗП като контактната точка в България при сигнали за опасни стоки от потребители и чуждестранни регулаторни органи. Според него за успешното прилагане на високите стандарти на ЕС в областта е необходимо още по-тясно сътрудничество между регулаторите в държавите членки.

Събитието се фокусира върху правата на българските потребители в европейкия им контекст.

Соня Спасова, директор на Европейския потребителски център България, говори за ролята на центъра като институция за разрешаването на трансгранични жалби, информирането на потребителите за техните права и насърчаването на устойчивото потребление.

Антоан Атанасов, юрисконсулт от асоциация „Активни потребители“, отбеляза, че законодателната рамка в областта на потребителските организации е неефективна, като организациите често нямат гаранции, че при защита на правата на потребителите, държавата ще застане до тях.

От своя страна публиката се включи активно в дискусията като зададе въпроси, свързани с правата на потребителите и тяхната защита от отговорните институции на национално и общоевропейско ниво.

https://www.europarl.europa.eu/bulgaria/bg/news_events/press-release/2022/june2022/consumer-protection-summary