Земеделската земя в Югозападна България е поскъпнала с близо 70% през 2021 г.

Цената на земеделската земя в България е нараснала значително през 2021 г. Повишение на цените при сделките с ниви през миналата година има и в шестте статистически района на страната, като най-голямо е увеличението в Югозападния район. Ръстът е с 69% в сравнение с година по-рано, показват данни на Националния статистически институт (НСИ), разпространени днес.

На годишна база ръстът на средната цена при сделките за ниви в Северния централен район е 11,9%, в Североизточния район – 6,8%, в Южния централен район – 5,8%, и в Югоизточния район – 5%.

В Северозападния район увеличението на средната цена е с 32,8%. Вероятната причина за поскъпването на нивите в Северозапада е добрата реколта в последните години.

Цената на земята в Северозапада обаче се нарежда на второ място след тази в Североизточна България. За сравнение, най-висока е средната цена на сделките в Североизточния район – 1569 лв. на декар, а най-ниска в Югозападния – 678 лв. на декар.

Средни цени на сделките с ниви по статистически райони през периода 2014 – 2021 г. 

Средната цена на сделките с ниви в България през миналата година е достигнала 1192 лв. за един декар, което е с 14,4% повече в сравнение с 2020 г. Средната цена на сделките между физически и юридически лица достига 1184 лв. за декар, а на сделките между юридически лица – 1133 лева.

Средната цена на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и пасища) през миналата година е 278 лв. за един декар и също отбелязва увеличение спрямо 2020 г. – с 3,9%.

Средни цени на сделките със земеделска земя по категории за използване на земята през периода 2014 – 2021 г.

Цена на рентата

По данни на статистиката средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 55 лв., което е с 20,5% повече спрямо 2020 г. Средната цена на един декар постоянно затревени площи се увеличава до 25 лв., което е увеличение с 19,4% на годишна база.

Средни цени на рентата на земеделска земя по категории за използване на земята през периода 2014 – 2021 г. 

В НСИ регистрират повишение на цената, платена за наем/аренда на един декар ниви на годишна база и в шестте статистически района. В Североизточния район повишението е с 51,3%, в Югоизточния район – с 16,4%, в Северозападния и Северния централен район – с 10,1%, в Южния централен район – с 8,4%, и в Югозападния район – с 6,1%.

През миналата година най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви в Североизточния район – 82 лв., а най-ниска – в Югозападния район – 32 лв.

Средни цени на рентата на ниви по статистически райони през периода 2014 – 2021 година

По статията работиха: Петя Стоянова, редактор Десислава Попова

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *