Иван Френкев в „Минути за потребители“

Иван Френкев – председател на КЗП

Ролята на Комисията за защита на потребителите като балансьор на отношенията между потребителите и търговците ще бъде все по-важна, а очакванията към нея – все по-високи. Това каза председателят Иван Френкев в рубриката „Минути за потребители“ на Дарик. Той допълни, че през последните две години ролята на пазаруването по интернет се е увеличило драстично, поради ограниченията заради Ковид-19, но потребителите са свикнали с удобството да поръчват от разстояние и очакванията са делът на онлайн поръчките да продължи да се увеличава, което е едно от предизвикателствата пред Комисията, която ще трябва да успее да реагира адекватно и навреме, както и да провери всеки сигнал, за да покрие възможно най-голяма част от пазара. Председателят на Комисията за защита на потребителите напомни също, че има нарастване на количеството жалби и сигнали предвид високото равнище на цените, особено на енергийните стоки. Апелът на новия състав на Комисията е, потребителите да бъдат по-взискателни и когато открият нередности да сигнализират, за да може Комисията да предприеме съответните действия – проверка, а ако открие нарушение да вземе мерки. Френкев също поясни, че с приетите на 28-ми май тази година изменения на Закона за защита на потребителите се постига съответствие с директивите на Европейския парламент и на Съвета на Европа относно по-доброто прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите. Той също информира, че с настъпващия летен сезон на територията на Черноморието започва контролна дейност по повод предоставянето на туристически услуги в изпълнение на програма „Лято 2022“ на Комисията за защита на потребителите.