Министерство на Културата публикува списък за проекти за разглеждания и оценявания.

 На основание чл. 7, ал. 3 от действащите Правила за предоставяне на целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания и теренна консервация, утвърдени със заповед № РД09-174/05.03.2020 г., изменена със заповед № РД09-208/25.03.2022 г. (Правилата), Министерство на културата публикува списък на допуснатите и недопуснатите проекти за разглеждане и оценяване от междуведомствената комисия по чл. 8 от  Правилата.

Списък на проекти, кандидатстващи за финансиране на теренни археологически проучвания и теренна консервация през 2022 г., които НЕ изпълняват изискванията за административна допустимост и не са допуснати до конкурсната процедура (2022)

Списък на проекти, кандидатстващи за финансиране на теренни археологически проучвания и теренна консервация през 2022 г., които изпълняват изискванията за административна допустимост и не са допуснати до конкурсната процедура (2022)

Източник

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *