Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за генетично модифицирани организми

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за генетично модифицирани организми (ГМО). С измененията се актуализират принципите за извършване на оценка на риска от ГМО за околната среда и човешкото здраве при освобождаването им в околната среда и пускането им на пазара, в съответствие с научния и технически прогрес и се синхронизират текстове с европейска директива. В обхвата на закона бе включена и работата с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия и в случаите, когато тя не представлява риск за околната среда и човешкото здраве.

Парламентът гласува на първо и второ четене промени в Закона за платежните услуги и платежните системи, внесени от Министерския съвет.  Преобразуване на платежна институция чрез вливане и сливане се допуска само с друга платежна институция или дружество за електронни пари, приеха депутатите.

При вливане, правото за извършване на дейности, за които приемащото дружество не е лицензирано, не преминава върху него. Разрешение за сливане се издава само, ако новоучреденото дружество получи лиценз, съответстващ на вида услуги, които ще извършва. При преобразуване на платежна институция чрез отделяне приемащите, съответно новоучредените дружества, трябва да притежават или да получат лиценз за съответните дейности, които възнамеряват да извършват и за които се изисква лиценз.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки. Измененията, внесени от Министерския съвет, бяха одобрени със 113 гласа „за“ и 9 гласа „въздържал се“. С тях се прецизират законови разпоредби в съответствие с европейски регламенти.

Създава се нов източник на данни в рамките на Европейския съюз по отношение на обмена на данни за вътрешносъюзния износ и вътрешносъюзния внос на стоки между страните-членки – чрез системата Интрастат, като компетентният орган за България е Националният статистически институт (НСИ). Създава се задължение за НСИ ежемесечно да обменя тези статистически данни с държавите-членки чрез Интрастат и да ги подава в Евростат към Европейската комисия.

По силата на закона ежегодно се определят годишни прагове за внос и износ, над които всички фирми са длъжни да подават декларации-Интрастат в Националната агенция за приходите (НАП). За 2022 г. със заповед на председателя на НСИ са определени по-високи прагове за деклариране, което води до намаляване на административната тежест за бизнеса, тъй като се намалява броят на фирмите, които са длъжни да подават декларации в НАП.

НСИ ще извършва оценки и контрол на търговията на фирмите, регистрирани по ДДС, които са под определените прагове или които не са подали декларации – Интрастат или са с непълни декларации, предвиждат още измененията.

Парламентът ратифицира Споразумението за европейска кооперираща държава между правителството на България и Европейската космическа Агенция,  подписано на 15 февруари 2022 г. в Тулуза, Франция.

Чрез Споразумението се продължава съществуващото сътрудничество на България с Европейската космическа агенция. Ратификацията означава по-нататъшен достъп на български компании (в т.ч. малки и средни предприятия), академични и изследователски организации (включително висши училища) до възможност за участие в проекти, приоритетни за агенцията.

През последните няколко години са одобрени 37 проекта. Сред тях са проект на БАН за дозиметър – прибор за изследване на космическата радиация, който вече работи в орбита, посочва парламентарната комисия по образованието и науката в доклада по законопроекта.

Финансират се участия в проекти и експерименти, за модернизиране на материално-техническата база и оборудване, за подкрепа на малките и средни предприятия, за използване на данни. Проектите са за космически изследвания, астрономия, астрофизика, изследвания за наблюдения на земята за практични цели, като например опазване на околната среда, метеорология, геодезия, телекомуникация, микронавигация, медицина, образование и информираност.

Депутатите удължиха с един месец срока на действие на Временната комисия за проверка на обстоятелствата, довели до спиране на природния газ от „Газпром експорт“ и проведената процедура за избор на алтернативни доставчици от „Булгаргаз“ ЕАД. Това стана с гласуваното проекторешение за удължаване срока на действие със 192 гласа „за“, един – „против“ и един – „въздържал се“.

 

Източник

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *