Столичен инспекторат напомня къде се предават старите гуми

Притежателите на излезли от употреба гуми са длъжни да ги предават само в автосервизите и пунктовете, където се извършва смяната на гуми, уточняват от Столичния инспекторат. „Тези обекти трябва да осигурят възможност за приемане на гумите от крайните потребители в местата на продажба и смяна на гумите, както и да поставят на видно място в търговските обекти указателни табели“, посочват от Инспектората.

За предаването на излезли от употреба гуми крайните потребители не дължат заплащане. Търговските обекти – автосервизи и пунктове за смяна на гуми, са задължени да имат сключен договор с фирма, на която да предават събраните гуми. Столичен инспекторат следи за спазване на забраната за нерегламентирано изоставяне, изхвърляне и депониране на гуми, което е нарушение по чл.133 от Закона за управление на отпадъците. Физическите лица, които нарушават посочените разпоредби, се санкционират от 300 до 1 000 лева. Глобата за юридическите лица и за едноличните търговци е в размер от 1 400 до 4 000 лв. Актуална информация за различните видове отпадъци, начина им на събиране и предаване може да се види на страницата на Столичен инспекторат.

Източник

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *