Шест вековни дървета са обявени за защитени

Министърът на околната среда и водите Борислав Сандов обяви за защитени шест вековни дървета.

Три от тях се намират в Асеновград и са от вида източен чинар (Platanus orientalis) –  вековно дърво на приблизителна възраст 150 години, с височина 25 м, обиколка на ствола в основата 3,16 м; вековно дърво на приблизителна възраст 150 години, с височина 25 м, обиколка на ствола в основата 3,28 м; и вековно дърво на приблизителна възраст 150 години, с височина 25 м, обиколка на ствола в основата 4,75 м. Предложение за обявяване на трите вековни дървета е внесено в РИОСВ – Пловдив от Община Асеновград.

За защитени са обявени и две вековни дървета от вида орех (Juglans regia), които се намират в  община Павел баня, област Стара Загора. Едното е на приблизителна възраст 100 години, с височина 18 м, обиколка на ствола 4,20 м, намира се в землището на село Тъжа, като предложението за обявяване е внесено от частно лице в РИОСВ – Стара Загора. Второто е на възраст над 180 години, с височина 13 м, обиколка на ствола 4,10 м, намира се в землището на село Турия и предложението за обявяването му за защитено е внесено от Асоциация на парковете в България.

В заповедта на министъра е включено и вековно дърво от вида летен дъб (Quercus robur), на приблизителна възраст 200 години, с височина 15 м, обиколка на ствола в основата 3 м, на улица „Джеймс Баучер“ в София. Предложение за обявяването му за защитено е внесено в РИОСВ – София от администрацията на Район „Лозенец“.

С обявяването на шестте дървета за защитени се забранява изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стъблата и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата.

След публикуване на заповедта в Държавен вестник, дърветата ще бъдат вписани в регистрите според изискванията на Закона за биологичното разнообразие и обозначени като вековни дървета.

Опазването на вековни или забележителни дървета чрез навременната им защита е един от приоритетите на МОСВ. Голяма част от тези дървета, които се отличават със забележителни форми и размери, устояли са на времето и природните стихии, са се съхранили благодарение на ангажираността и общественото съзнание на местните общности.

 

Източник

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.