Българско изследване доказва влиянието на гама облъчването върху антиоксидантната активност на пчелни продукти

Как гама облъчването влияе върху антиоксидантната активност на пчелни продукти изследва гл. ас. д-р Ралица Младенова от Института по катализ на БАН. В научната разработка, финансирана от Фонд „Научни изледвания“, се използва метода на електронния парамагнитен резонанс (ЕПР). С тази уникална технология могат селективно да се регистрират парамагнитни частици (свободни радикали). По този начин могат да бъдат изследвани хранителни продукти и лекарства, преминали радиационна обработка при стерилизиране.

Радиационната обработка се използва за консервиране и микробно обеззаразяване на различни хранителни продукти, като по този начин се подобрява тяхната безопасност и срок на годност. Доказано е, че гама облъчването с дози до 10 kGy не води до промени в хранителните качества на продукта и до увреждане на здравето на консуматорите.

От изследването с ЕПР спектроскопия се установява, че при някои пчелни продукти се генерират кислород центрирани радикали, като концентрацията им нараства с увеличаване на прилаганата доза радиация. Във връзка с това е необходимо да се осъществява контрол на процеса на радиационна обработка.

При облъчването на натурални продукти гама лъчите могат да предизвикат промяна на тяхната антиоксидантна активност, като ефектът може да бъде положителен, отрицателен или да няма въздействие. Д-р Ралица Младенова провежда първите в света изследвания на влиянието на гама радиацията върху антиоксидантната активност на пчелни продукти. Тя извършва наблюдения на пчелен прашец, пчелен хляб, пчелно млечице и прополис, които се отличават с високи хранителни характеристики и се считат за функционални храни,  поради високото им съдържание на биоактивни вещества с благоприятни за здравето ефекти.

Данните от проведените изследвания показват, че ефектът от облъчването върху радикал улавящата активност зависи от погълнатата доза радиация и от химичния състав на пчелния продукт.

Д-р Младенова установява, че йонизиращото лъчение води до промяна на полифенолното съдържание, което е отговорно за антиоксидантните свойства на натуралните продукти. Фенолното съдържание варира в различните пчелни продукти и отделните реколти, тъй като зависи от фактори като растителен източник, климатични и фактори на околната среда, което се отразява на биологичните свойства на пчелните продукти и техните терапевтични качества. Вследствие на гама лъчението високо молекулните фенолни съединения се деструктурират до една и повече по-малки структури с различни антиоксидантни свойства. В процеса на облъчване могат да се засегнат и нефенолните антиоксиданти, като витамини, захари, аминокиселини и др.

Научната работа на д-р Ралица Младенова доказва, че за да се запазят или подобрят антиоксидантните свойства на пчелните продукти, е необходимо предварително оптимизиране на дозата на облъчване за всяка отделна партида.

Източник

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *