Иван Френкев: Информираният потребител взима правилни решения

Председателят на Комисията за защита на потребителите – Иван Френкев съобщи, че през месец юни Комисията за защита на потребителите е извършиила общо 302 инспекции и към момента има съставени 12 акта за установени нарушения на територията на Черноморието.

Александър Вълчев и Иван Френкев

Френкев каза още, че най-често срещаните нелоялни търговски практики са случаи, при които търговците предоставят невярна или подвеждаща информация относно вида и категоризацията на даден обект, както в интернет, така и на място, а в други случаи – невярна или подвеждаща информация за продажната цена на предлагания асортимент от храни и напитки в менюта, рекламни брошури, постери и интернет-сайтове.

Той подчерта, че всяка стока, която не отговаря на нормативно установените изисквания за безопасност се счита за опасна и следва да бъде забранена нейната реализация. Безопасността се оценява чрез лабораторен анализ или чрез визуална инспекция на нейните характериситики от експерти.

Френкев припомни, че в интернет-сайта на Комисията са публикувани телефони на всички регионални дирекции и на звената към тях. Председателят уточни, че има и гореща линия на потребителя, на която може да се установи контакт с длъжностно лице за съвет или помощ при разрешаване на проблем.

https://darikradio.bg/ivan-frenkev-v-minuti-za-potrebiteli-informiraniat-potrebitel-vzima-predimno-pravilni-r.html#parent=search