Народното събрание реши да увеличи минималния праг на облагаемия годишен оборот за регистрация по ДДС от 50 000 лв. на 100 000 лв.

Народното събрание реши да увеличи минималния праг на облагаемия годишен оборот за регистрация по ДДС от 50 000 лв. на 100 000 лв. Парламентът прие на второ четене промени в Закона за данък върху добавената стойност, внесени от Мартин Димитров от „Демократична България“ и група народни представители.

Народното събрание реши измененията в закона да влязат в сила от първо число на месеца, следващ месеца на влизането в сила на решение на Съвета Източникна Европейския съюз за предоставяне на разрешение на България да въведе специална мярка за дерогация относно общата система на данъка върху добавената стойност, но не преди 1 януари 2023 г. Увеличаването на прага засяга и самонаетите лица, обясни Мартин Димитров.

От 1 януари 2023 г. родителите ще могат да ползват болничен за гледане на здрави деца до 12-годишна възраст, поставени под карантина, реши парламентът. Народното събрание прие на първо и на второ четене измененията в Закона за здравето, внесени от Силви Кирилов („Има такъв народ“) и група народни представители, сред които и депутати от „Продължаваме промяната“.

Законопроектът цели да запълни съществуващата законодателна празнота в Закона за здравето, съответно в Кодекса на труда и Кодекса на социалното осигуряване, по отношение на временната неработоспособност за гледане на здраво дете, поставено под карантина. Вносителите отбелязват, че според законодателството „детско заведение“ се отнася към деца до 7-годишна възраст. Така в обхвата не попадат училищата, което създава невъзможност за родителите на деца до 12-годишна възраст да ползват болничен за здрави деца, поставени под карантина. Вносителите обясняват, че според Закона за закрила на детето до 12-годишна възраст децата не могат да бъдат оставяни без надзор. Затова се предлага в допълнителните разпоредби за Закона за здравето да се включат и училищата.

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за съдебната власт, внесени от Министерския съвет. Законопроектът предвижда европейските делегирани прокурори да бъдат обособени в самостоятелна организационна структура в Прокуратурата на Република България. За целта с акт на Министерския съвет се предоставя на Висшия съдебен съвет подходяща сграда за осигуряване на самостоятелни структури и деловодство, а необходимите средства ще се осигурят от бюджета на съдебната власт. Предлага се административните функции на ръководител да се осъществяват от оправомощен от Европейската прокуратура европейски делегиран прокурор, чиито административни функции се ограничават до назначаване на служители и оперирането с финансови средства.

Народното събрание реши да увеличи минималния праг на облагаемия годишен оборот за регистрация по ДДС от 50 000 лв. на 100 000 лв.

Със законопроекта се прецизират правилата за определяне на кандидати от България в Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) и се създават гаранции за ясна и прозрачна процедура.

С промени в Наказателно-процесуалния кодекс и в Закона за специалните разузнавателни средства се доразвиват процедурите по отправяне на искане, разрешаване и прилагане на специални разузнавателни средства от европейския прокурор и европейските делегирани прокурори, както и използването на събраните чрез тях данни и веществени доказателствени средства.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за хазарта, предложени от Любомир Каримански, Ива Митева и Андрей Михайлов от „Има такъв народ“. С измененията се разширява обхватът на хазартните игри, организирани от ДП „Български спортен тотализатор“, като към тях се включат и игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти. Разширяването на портфолиото ще доведе до повече средства за физическото възпитание, спорта и културата, както и за поддържане, ремонт или изграждане на нови спортни съоръжения в държавните и общинските училища, посочват в мотивите си вносителите. Според тях промяната ще доведе и до оптимизиране на финансовите резултати на държавното предприятие.

Със законопроекта се регламентира, че организирането на хазартни игри от тотализатора ще се осъществява чрез пунктове за приемане на залози и чрез устройства на самообслужване. Общият брой на пунктовете да не може да надвишава 3000 на територията на страната, предвиждат измененията.

 

Източник

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *