Столична община обяви конкурс за ремонт на Борисовата градина за 8,1 млн. лв.

Столична община обяви конкурс за избор на строителна фирма, която да извърши ремонт и обновяване на историческата част от Борисовата градина, а предлаганата крайна цена на ремонта е малко над 8,1 млн. лв. без ДДС. Парите ще бъдат осигурени от оперативна програма „Региони в растеж“.

За дейностите, които ще се извършват на два етапа, е избран добре познатия и силно неодобряван метод на инженеринга, т.е. една и съща фирма ще проектира, строи и извършва надзора. Този подход беше критикуван от камарите на архитектите и инженерите у нас, които през есента на миналата година заявиха, че той трябва да се използва само по изключение при строителство с публични средства като например за национални обекти, които са определени за уникални от Народното събрание. Столична община обаче все повече го предпочита в конкурсите за строителство. В началото на годината тя обяви обществена поръчка за ремонт и изграждане на улици, булеварди и съоръжения на стойност 47,4 млн. лв. без ДДС, в която също е предвидено дейностите да се извършват чрез инженеринг.Оферти от фирми, които искат да обновят най-големия парк в София, могат да се подават до 8 август, а крайният срок за изпълнение на предвидените дейности е 5 октомври 2023 г. При избора на изпълнител превес ще има качеството на изпълнението с тежест от 60 на сто, а финансовата оферта на компаниите ще има дял от 40% в крайната оценка.

Общата площ на обектите, които предстои да бъдат обновени, е 32 хектара и в нея влизат зоната около Езерото с лилиите, североизточните паркови пространства по протежението на бул. „Цариградско шосе“, алпинеумът, пространства около обсерваторията и плувен комплекс „Мария Луиза“, обекти и елементи във вътрешността на територията. Преобладаващата част от предлаганата за реновиране територия – 26,6 хектара, е резерват на градинско-парковото изкуство, а останалите прилежащи части – 5,4 хектара са в охранителната зона на резервата.

 

Предвижда се ремонт и обновяване на неремонтирани настилки и алеи с обща площ от 42 декара, от които асфалтови ще бъдат почти 40 декара. Основните асфалтови алеи ще бъдат преасфалтирани изцяло и оформени с няколко реда гранитни павета в стила на вече реализирано обновяване на настилките в североизточната част на парка. Бордюрите ще бъдат подменени, като само в две изключения може да се използват отново в зависимост от вида и състоянието им.

Планирано е настилките при Езерото с лилиите, Езерото с патиците, алпинеума и Братската могила да бъдат ремонтирани и възстановени с плочи от цепен камък и материали в автентичния им вид.

Проектът предвижда също ремонт и разширяване на осветлението с монтирането на около 120 нови чугунени стълбове с фенери в стила на вече възстановените в голяма част от парка. Ще бъдат преизградени и възстановени и около 1800 м водопроводи, за да се подобри водоснабдяването на предвидените за възстановяване пет обществени чешми и обществена тоалетна. Планирана е и цялостна подмяна на съществуващата инфраструктура към чешмите.

 

Снимка: Столична общива

Съществуващата канализационна мрежа в района на Езерото с лилиите е частично разрушена и почти напълно запушена, поради което голяма част от дъждовните и битови води, главно от чешмата при Езерото с лилиите, се оттичат свободно по терена в парка, пише възложителят..

Общата дължина на реконструираната канализационна мрежа е около 3550 м.

Проектът предвижда възстановяване на основата и нова хидроизолация на езерата при Езерото с лилиите, фигурата на жена, седнала на скала, Братската могила и алпинеума. Тези съоръжения ще могат да бъдат използвани и за противопожарни нужди при необходимост. Скулптурните фигури не са включени в обхвата на поръчката и са предвидени за изпълнение на следващ етап.

Проектът включва и изграждане нa поливна система на територия над 100 декара чрез разширяване или допълване на съществуващата и включване на площите, които в момента се поливат ръчно.

Планирано е още да се изгради видеонаблюдение в необхванатите части на парка, като за целта ще бъдат монтирани около 130 нови камери, а съществуващото видеонаблюдение ще бъде обновено със съвременно оборудване.

Кои знакови места в парка ще бъдат възстановени?

В първия етап на ремонта е предвидено възстановяването на Езерото с лилиите и пространството около него с обновяване на композицията от три фигури на играещи си момченца и дванайсет жаби. Планирано е и възстановяване на централната и страничните водни струи на фонтана. Ще бъде възстановено и Езерото с патиците.

Проектът предвижда още възстановяване на алпинеума с водната площ чрез ремонтиране на помпената станция, коритата на водната каскада и преливниците, ремонт на настилките, стъпалата и парковото осветление. Предвижда се и ремонт на беседката в началото на алпинеума и обновяване на растителността.

Предвидени за възстановяване в автентичния им вид са още чешми, скулптурни украси и фигури като чешмата с мече и пингвини, чешмата с маймунката, фигурата на жена, седнала на скала, пластиката на Орфей при лятната естрада, жеравите на островчето в езерото с водоплаващите птици, чучурите с форма на лъвски глави при водната площ зад Братската могила и козлето при детската площадка.

Проектът предвижда и обновяване на парковото обзавеждане чрез доставка и монтаж на около 175 пейки, 85 кошчета за отпадъци и монтаж на указателни и информационни табели, беседки и перголи в стила на вече изградените в розариума.

Ще бъдат реконструирани и тревни масиви от над 50 декара, ще бъдат засадени около 25 хил. броя храсти и над 60 дървета. Целта е растителността да създаде естествена шумова преграда, която да намали и нивото на фините прахови частици от страната на бул. „Цариградско шосе“ и бул. „Пейо Яворов“. Предвидено е и обогатяване на растителността при скалния кът и езерото с фигура на жена.

На втория етап от проекта за ремонт и обновяване на историческата част на Борисовата градина се предвижда възстановяване на обществената тоалетна при лятната читалня без промяна на външните размери на сградата и всички нейни характерни особености, включително фасадата, входовете, остъкляването, мазилките и облицовките, покривът и масивните входни козирки.

 

Снимка: Столична община

Едно от големите притеснения на гражданите при всяка обявена намеса в Борисовата градина е свързано с нерегламентирана сеч. В опит за успокоение на тези опасения изрично изискване на общината към участниците в конкурса е да предвидят дейности за максимално опазване на съществуващите вегатативни площи и растителност при извършване на строително-монтажните работи. За новопроектираната дървесна растителност пък трябва да се предвиди укрепване.

Участниците трябва да предложат и решение за преодоляване на проблема с образуваната пътека през поляната между Езерото с лилиите и Братската могила. Те трябва също така да предвидят възстановяване на кръглите пейки в зоната на Езерото с лилиите и алпинеума до Братската могила, както и на парапети, огради и прегради, които няма да бъдат подменени, но са с нарушен и неугледен вид.

По статията работиха: Божидарка Чобалигова, редактор Виктория Тошкова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *