ЧРД на Иван Френкев – председател на КЗП

Днес рожден ден празнува Иван Френкев – новия председател на КЗП.

Той е роден в гр. Смолян на 04,07,2022 год.

Иван Френкев е бакалавър по финансови и бизнес икономики от Университета в Лондон, Обединеното кралство, и магистър по бизнес администрация от Университета в Истанбул, Турция.

С правителствено решение от 26.05.2022 г. е определен нов състав на Комисията за защита на потребителите. Иван Френкев е новият председател на КЗП.