Жилищното строителство се е оживило през пролетта

На фона на рекордната инфлация у нас и поскъпването на строителните материали, както и нарушените доставки на материали, издадените разрешения за строеж на нови жилищни сгради рязко се покачват през пролетните месеци. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ) за второто тримесечие на тази година.

Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради в страната за април-юни се увеличават с една пета на тримесечна база и с една трета – на годишна.

През второто тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради в страната нарастват с 21,6% спрямо първото тримесечие. Броят на жилищата в тях расте с 45,5%, както и общата им застроена площ – с 44,5%.

При издадените разрешителни за строеж на административни сгради също се наблюдава ръст – както на броя им – с 11,1%, така и при разгънатата им застроена площ – с 39,9%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са с 8,7% повече, а общата им застроена площ – с 21,8%.

През второто тримесечие местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2249 жилищни сгради с 13 810 жилища в тях и 1 692 823 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 20 административни сгради/офиси с 23 464 кв. м РЗП и на 1164 други сгради с 697 715 кв. м РЗП, отчита националната статистика.

На годишна база издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 28,9%, жилищата в тях – с 38,8%, а разгънатата им застроена площ – с 43,3%. Намаляват издадените разрешителни за строеж на административни сгради и тяхната РЗП съответно с 23,1 и 47,7%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 4,1% по-малко, но разгънатата им застроена площ е с 55,4% повече.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив – 399, София (столица) – 338, София – 243, Варна – 203, и Бургас – 153. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 5984, Варна – 2380, Пловдив – 1820, Бургас – 614, и Благоевград – 409.

През второто тримесечие е започнал строежът на 1388 жилищни сгради със 7202 жилища в тях и с 924 818 кв. м разгъната застроена площ, на 11 административни сгради/офиси с 10 095 кв. м РЗП и на 604 други сгради с 504 069 кв. м РЗП.

Започнато строителство на нови сгради – разгъната застроена площ по видове сгради и тримесечия

Що се отнася до започнатите нови жилищни сгради, през второто тримесечие те нарастват спрямо предходното, а на годишна база – намаляват.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 9,4%, разгънатата им застроена площ – със 17,4%, докато жилищата в тях намаляват с 5,9%. Броят на започнатите административни сгради е без промяна, но тяхната РЗП нараства с 24,8%. Започнал е строежът на 5,6% повече други видове сгради с 13,9% по-голяма РЗП.

В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 1,6%, докато жилищата в тях се увеличават с 20,2%, както и общата им застроена площ – със 17,9%. Броят на започнатите административни сгради спада с 47,6%, а тяхната РЗП – с 49,3%. Започнал е строежът на 5,9% по-малко други видове сгради, но с 20,2% по-голяма РЗП.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 233 жилищни и 65 други сгради; София (столица) – 220 жилищни, 4 административни и 25 други сгради; София – 145 жилищни и 27 други сгради; Бургас – 117 жилищни и 38 други сгради; Варна – 110 жилищни и 30 други сгради.

По статията работиха: Евгения Маринова, редактор Виктория Тошкова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *