Съвети към пенсионерите: Къде са уловките на мобилните оператори

В края на 2021 г., след намесата на министър Нинова, два от трите телекома се отказаха да индексират таксите

Законът за защита на потребителите /ЗЗП/ третира хората от третата възраст със специално внимание. Като уязвима група потребители те се ползват със засилен интензитет на законова защита – изисква се по-голямо внимание от страна на търговците към тях, както и са предвидени по-тежки санкции за нелоялни търговски практики, насочени към възрастните хора.

Често пенсионерите стават жертва на нелоялни търговци в областта на телекомуникационните услуги. Това показва статистиката от получените жалби и сигнали в Комисията за защита на потребителите /КЗП/ и в офисите на големите неправителствени потребителски организации.

Затова ще припомним накратко какви са най-честите уловки и как биха могли да бъдат избегнати, когато посещаваме търговски обект на телеком.

Най-напред е важно да се отправи препоръка към по-възрастните хора да не се предоверяват на устните разяснения на консултанти и да не се съгласяват да подписват документи в офисите на мобилните оператори, преди да се уверят с какво точно ще се ангажират, какви услуги ще получат и колко ще заплатят за тях.

Експертите съветват гражданите да прочитат внимателно и изцяло предложените им договори и общите условия към тях, а ако срещнат затруднения с разбирането на някои от клаузите, да се консултират с независим специалист или поне със свой близък, преди да положат подписа си.

Припомняме, че има решения на съда, които потвърждават произнасяния на КЗП за забрана на насочени към хората от третата възраст нелоялни практики на доставчици на телекомуникационни услуги.

Комисията дава следния пример – при посещение в офис на мобилния оператор за плащане на сметки възрастен потребител е атакуван от консултантите с устни обещания за намаляване на сметките или за увеличаване на безплатните минути. Клиентът бива подвеждан да подпише, без да разбере, документи, с които удължава срока на действащите си договори и се обвързва с нови за услуги, които не са му необходими. В резултат на това сметките му към телекома се увеличават, а не намаляват. Случаят е с 66-годишен гражданин, който е имал два договора с мобилен оператор и е плащал за тях общо 17,89 лв. месечни такси. Консултант в офиса на телекома му е обещал отстъпка от 10%. Той умишлено не го е информирал, че за да я получи, е необходимо да подпише сертификат, който удължава срока на двата му настоящи договора с още две години и го обвързва с два нови договора.

Поради това потребителят е останал с впечатлението, че след отстъпката ще плаща 16,10 лв. месечни такси за двата си стари договора. На практика обаче той ще дължи месечни такси по четири договора на обща стойност 31,30 лв. (вместо 34,78 лв.) след калкулираната отстъпка. Спестено е и важното условие, че при прекратяване на който и да било от четирите договора абонатът губи отстъпката.

Друг пример е със 72-годишен гражданин, който е бил подведен да подпише, без да обърне внимание, четири документа – нов договор за мобилни услуги, допълнително споразумение към действащия му към момента договор и две заявления за смяна на SIM карта, която да обедини двата му номера. Той е получил обещание от консултантите за повече безплатни минути.

Обстоятелството, че не е подписал своите екземпляри и не е ползвал новия номер, свидетелства за това, че не е прочел поднесените му документи и не е разбрал, че се е сдобил с още един договор. Следователно сделката е сключена набързо, без служителят да му предостави необходимата информация.

Въз основа на резултатите от извършени проверки по множество потребителски жалби КЗП констатира, че мобилните оператори в някои случаи продължават да заблуждават възрастни хора при отправянето на предложения за сключването на договори, продажбата на стоки и доставката на услуги. В резултат на това, уязвимите потребители често не разбират, че подписват нови срочни договори или остават с напразни надежди, че тези договори ще допринесат за по-ниски месечни сметки.

Подтикването на потребители от т.нар. уязвими групи към вземането на неинформирани търговски решения противоречи на вменените в ЗЗП изисквания за проява на добросъвестност и професионална компетентност от страна на търговците. За този вид нарушения максималната имуществена санкция, предвидена в ЗЗП вече е в размер на 70 000 лв. след влезлите в сила изменения на закона в края на месец май тази година.

В заключение следва да отбележим и че в края на 2021 г. с намесата на министъра на икономиката и индустрията Корнелия Нинова беше предотвратен опитът на два от трите основни телекома в България да индексират месечните си абонаментни такси с инфлационния индекс за две години наведнъж, което беше забранено от КЗП като нелоялна търговска практика. Призоваваме потребителите от третата възраст да сигнализират, ако имат съмнения за прилагането на такива практики и да съдействат активно на контролните органи и на неправителствените организации.

Димитър Маргаритов

* бивш зам.-министър на икономиката и бивш председател на КЗП

https://www.24chasa.bg/mneniya/article/12294458?fbclid=IwAR16TxYvUgr_TVdM5mFTJaV4xwt1ZNODtE6iVSFgHjjmYOicLq4TtY0patA