Федерацията на потребителите иска оставката на икономическия министър

        

ДО  Г-Н НИКОЛА  СТОЯНОВ, МИНИСТЪР НА  ИКОНОМИКАТА  И  ИНОВАЦИЙТЕ

УВАЖАЕМИ  Г-Н  МИНИСТЪР,

Би трябвало да сте наясно, че основната задача на служебното правителство е да осигури оптимални условия за провеждането на предстоящите на 02.10.2022 г. предсрочни парламентарни избори. От служебното правителство се изисква  да се въздържа от всякакви действия и изявления, които могат да се тълкуват или като намеса  в ущърб на българските граждани, които по същество са  потребители или  толериране на  нерегламентирани търговски практики.

В тази връзка, като председател на най-голямата потребителска организация в страната , Федерация на потребителите в България,  която повече от 30 години всеотдайно защитава правата на всички български граждани, независимо от тяхната етнически, религиозни и партийна принадлежност, няма как да не изразя недоумението  си от недопустимата Ви  фиксация  в дейността на държавен орган, какъвто в случая се явява Комисията за защита на потребителите /КЗП/.

Конкретните причини за моето недоумение   са няколко:

– От пресконференцията на председателя на КЗП и от откъслечни публикувания от Министерството на икономиката и индустрията документи оставам с убеждението, че се извършва опит за недопустима и груба политическа намеса в работата по същество на един независим контролен орган;

– Комисията за защита на потребителите  действително е към министъра на икономиката и индустрията, но само като финансиране, бидейки второстепенен разпоредител с бюджет. По отношение на преценката за законосъобразното упражняване на нейните правомощия и издаването на актовете й, компетентен е единствено българският съд;

– крайно неуместно и антиинституционално е да се търси обяснение от една работеща институция, защо осъществява своите функции и задачи и то по отношение на най-наболелите въпроси за потребителите в последните седмици, като пандемичната  продажбата и употреба  на райски газ, който застрашава здравето и живота на непълнолетните и пълнолетни млади хора, както  и обявяването на цените на стоките от първа необходимост, включително тези, обхванати от действащите анти кризисни мерки;

– за съжаление налице е и безконтролното разчистване на сметки по политически причини, което   се извършва отново  за сметка  на българските потребители.

УВАЖАЕМИ  Г-Н  МИНИСТЪР,

Извън всякакво съмнение е , че едно служебно правителство няма мандат от българските избиратели да решава важни политически въпроси.

За съжаление, Вашите  действия   като   служебния министър на икономиката и иновациите  ще доведат до още по-голямо влошаване на показателите от потребителската сфера – риск от занижен интензитет на контрола, което ще застраши дори  здравето и живота на потребителите, независимо от техния възрастов състав, произвол на пазара и увеличаване на нелоялните търговски практики.

Казано по друг начин, само за седмица  показахте, че не сте способен да управлява и с действията си нарушавате правата на потребителите.

Затова в качеството си на председател на Федерацията на потребителите в България  настоявам  да  спрете произвола  над Комисията за защита на потребителите, а ако имате чест и достойнство да се   извините на българските потребители и си подадете оставката като Министър на икономиката и иновациите.

 

ФЕДЕРАЦИЯ  НА  ПОТРЕБИТЕЛИТЕ  В  БЪЛГАРИЯ

София, ул.”Веслец” № 2; п.к. №1;  е – mail:[email protected]

Изх.№ 9 /10.08.2022 г.

инж.Емил Георгиев,

председател