Имотният регистър у нас ще бъде напълно дигитализиран до юни 2026 г.

Осигуряване на пълна дигитализация на имотния регистър, воден от Агенцията по вписванията, чрез създаване на електронни партиди на недвижимите имоти и електронни партидни дела с вписаните актове и приложените към тях документи. Това предвиждат промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, които Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане, съобщават от ведомството.

Още през 2000 г. бе предвидена законодателна реформа в системата на вписванията чрез преминаване от персонална към реална система на вписване (не по персони, а по имот). Реформата предвиждаше и имотният регистър да се води не само на хартия, но и паралелно в електронен вид. Повече от 20 години по-късно тя не е осъществена на практика – в момента вписванията продължават да се осъществяват по персоналната система само на хартия, се сочи в мотивите към законопроекта.

В службите по вписванията съществува огромен архив от вписани актове на хартиен носител за периода от 1900 г. до 2009 г., който е необходимо да бъде дигитализиран. При преброяване през 2018 г. на архивните масиви, които са единствено на хартиен носител, е установено, че те възлизат на приблизително 40 610 656 страници.

След дигитализацията на целия хартиен архив ще да бъдат създадени пълни данни в структуриран вид в машинно-четим формат като част от обща електронна база данни на имотен регистър. Това ще създаде възможност за сигурно съхранение на данните за недвижими имоти и пълен електронен обмен на информационни документи, а достъпът до услуги ще бъде улеснен, пише в мотивите към законопроекта. Данните в информационната система в електронен формат ще бъдат основа за последващо привързване в партида и създаване на история на имота. След сканиране, цифровизиране и индексиране на документите ще се пристъпи към процес по извличане и въвеждане на структурирана информация от актове в структурирани масиви.

С предлагания проектозакон нормативно се урежда имотният регистър като обща електронна база данни, съдържаща електронните партиди на недвижимите имоти и електронните партидни дела с вписаните актове и приложените към тях документи. Регламентира се идентичност между съдържанието на партидата на хартия и партидата в електронна форма, съответно съдържанието на партидното дело на хартия и в електронна форма. Законодателно се дефинира правомощието на службите по вписванията да въвеждат информация в електронните партиди на недвижими имоти и електронните партидни дела на вписаните актове с приложените към тях документи.

Крайният срок за дигитализацията на хартиения архив на Агенцията по вписванията, определен в преходната и заключителна разпоредба на законопроекта, е 30 юни 2026 г. Средствата за дигитализацията на архива трябва да дойдат от Плана за възстановяване и устойчивост, става ясно още от мотивите към законопроекта.

Източник

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *