МРРБ предлага да се възстанови петгодишният срок за отчуждаване на имоти, предвидени за озеленени площи

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) предлага да се възстанови петгодишния срок за отчуждаване на имоти, предвидени за озеленени площи. Друга предложена промяна предвижда да се създаде правна възможност за определяне на статута „търпимост“ на строежи или части от тях, представляващи елементи от техническата инфраструктура, които отговарят на техническите правила и норми, но са изградени, реконструирани или ремонтирани без изискващите се строителни книжа – одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж.

Промените са включени в Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗУТ), качен за обществено обсъждане на портала Strategy.bg. Мнения и коментари по предложенията за промени ще се приемат до 12 октомври.

През октомври 2020 г. Конституционният съд обяви за противоконституционна разпоредбата от ЗУТ, която предвиждаше 15-годишен срок за отчуждаване на имоти, предвидени за озеленени площи, като счете този срок за прекомерен. Затова МРРБ предлага да се възстанови общият петгодишен срок за отчуждаване, установен с приемането на ЗУТ.

За начален срок на започване на отчуждителните производства следва да се приеме моментът на влизане в сила на съответния подробен устройствен план. С изтичането на законовия срок собствениците на засегнатите имоти следва да придобият пълните права да изменят плана при спазване на устройствените правила. Предвидени са промени в основанията за изменение на подробните устройствени планове в специалната хипотеза на изтекъл срок за отчуждаване.

Другата промяна в ЗУТ, предлагана от МРРБ, е да се определи статутът на „търпимост“ на елементи на техническата инфраструктура – мостове, тунели, надлези, подлези, прелези, които отговарят на техническите правила и норми, но са изградени, реконструирани или ремонтирани без изискващите се строителни книжа. Получилите такъв статут съоръжения няма да подлежат на премахване и забрана за ползване.

Регионалното министерство уточнява, че става въпрос за строежи, които са изцяло публична собственост, а голяма част от тях са национални обекти, обекти с национално значение или обекти с първостепенно общинско значение. Премахването им според МРРБ е нецелесъобразно и икономически необосновано, когато те са допустими по правилата и нормативите, действали при изграждането им.

Друга промяна в ЗУТ, предложена от МРРБ, предвижда захранването на преместваеми обекти с временни връзки да се осъществява с издаване на разрешение за строеж.  Припомняме, че в началото на миналата година 16-годишно момче загина след токов удар от необезопасени кабели под улична шахта на столичния булевард „Иван Гешов“. Впоследствие стана ясно, че причината за инцидента е неправомерно захранване на частен обект близо до булеварда.

 

Източник

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *