Среща между „Възраждане“ и посолството на Китай

Проф. Здравко Попов, президент на Института за публична политика, в „Клуб Investor“, 24.09.2022
Как Китай се опитва да работи с Европа и да отстоява своето място на геополитическата сцена? Търси ли Китай “други входове и пролуки, за да продължи да работи и влияе в Европа”? Как “дори една малка България” се оказа важна за Китай и правят ли се опити за политическо влияние чрез контакти с български политически партии? Симптом ли е това, “че има някакъв опит да се създаде един по-ясен полюс в България, който да не е просто свързан с идеята за Русия, но и за някакво присъствие на друга голяма страна, която показва желанието си да влияе”? Има ли и други сигнали, че чрез български политически сили се работи в посока преструктуриране на европейското пространство и да се държи Европа разделена и по-близо до двуполюсния модел, отколткото до мрежовия в търсене на начини Европа да се разпадне?