Асоциация “Активни потребители” сезира КЗП за нелоялна търговска практика на ВИВАКОМ в 5G мрежата

Пробутват остарялата 3G вместо обещаното пето поколение мрежа
За нелоялна търговска практика на теле-комите алармират клиентите, съобщиха от Асоциация Активни потребители, която е пуснала сигнал в КЗП. Става дума за предоставянето на неограничен мобилен интернет през 5G мрежите, което на практика обаче се оказва лъжа. В тази връзка от организацията сезираха Комисията за защита на потребителите (КЗП).
Поводът за сигнала са новите “неограничени” планове на Виваком (БТК ЕАД). Става дума за рекламата на оператора, която обещава достъп до 5G мрежа за всеки, но всъщност ограничава скоростта на всички планове, без 1 до скорости, близки по-скоро до вече остарялата 5G. Другите два оператора също предлагат неограничени планове, но нито един от тях не ограничава скоростта до 2 Mbps.
Асоциацията алармира, че Виваком, предлага мобилни планове Unlimited 2 и Unlimited 10, съответно за 18,99лв. и 24,99 лв. на месец като към самите планове е добавено знак за 5G, а в съответния план – неограничени мобилни данни с максимална скорост 2 Mbps и съответно 10 Mbps. Чрез хартиените брошури търговецът предлага „5G Неограничени мобилни данни“ с мобилен интернет 2 Mbps и съответно 10 Mbps максимална скорост, те. максимална скорост, характерна не за 5G, а за предходните 3G и 4G технологии.
В уебсайта на търговеца се твърди още, че е осигурил 5G мрежа в България, която да позволява на своите клиенти капацитет над lGbps (1000Mbps). 5G е пето поколение технологии за безжична комуникация, която дава по-висока скорост на теглене и качване на данни.
Оказва се обаче, че телекомът пряко нарушава чл. 68г, ал.1 от ЗЗП, която посочва, че нелоялна практика от страна на търговец към потребител е тази, която противоречи на изискването за добросъвестност и професионална компетентност, изтъква Асоциацията.
Предоставянето на заблуждаваща информация също попада тук, тъй като се предполага, че търговецът притежава експертизата за видовете мобилни интернет технологии и е наясно с характеристиките на 5G и каква скорост осигурява тази технология на потребителя.
Вместо това, разпространението на противоречива информация между означението на плана като съдържащ технологията 5G и ограничената максимална скорост съответно за плановете Unlimited 2 и Unlimited 10 до 2 Mbps и 10 Mbps може да въвлече потребителите в грешното впечатление, че тази скорост е характерна за 5G, каквато не е.
Минималната скорост, осигурявана от 5G мрежата, следва да е по-добра от предходните 4G и 5G технологии, които могат да постигнат максимални скорости до 100 Mbps (за 4G) и респективно до около 10 Mbps (за 5G). Ограниченията, поставени в мобилния план нарушават професионалната компетентност, наричайки ги мобилни планове с 5G, защото технологията е именно такава заради действието на съвкупността от трите си основни характеристики на бързина, намалено времезакъснение и по-добра свързаност.
Така информацията може съществено да промени икономическото поведение на средния потребител поради широко разпространеното разбиране, че 5G е технология от последно поколение осигуряваща между 5 и 10 пъти по-добра интернет връзка и мобилна скорост. С гореспоменатите планове се създава впечатление, че потребителят ще получи 5G технологията, но от условието в плана става ясно, че ще получи неограничени MB при скорост характерна за 3G технологията.
Лошата новина е, че дори КЗП да наложи санкция на БТК, тя не може да бъде по-голяма от заложеното в Закона за защита на потребителите от 2 000 до 50 000 лв.

  • Source: 19 минути; Print Media; 2, p.3
  • Date: 18-10-2022