Водете децата на логопед преди да навършат 4 години

Все повече родители трудно приемат, че децата им имат проблем, че не говорят правилно и трудно създават социални контакти. Медийте не дават достатъчна гласност, а по този начин страдат децата – нашето бъдеще. Една от най-добрите логопеди в страната Нивелина Бижева сподели специално за newsmaker най-често срещаните грешки и на какво да обърнат внимание родителите.

Не опростявайте проблема!

Споделям част от професионалната ми кариера, като Логопед Свободна Практика от 1996г. в 10 столични ДГ и ОДЗ, Санаториална ДГ,  основала кабинет на бул.“ Дондуков“ и Логопедичен център

“ Растеж и развитие“

Все още масовото мнение относно що е това логопед е, че това е човек, който учи децата правилно да произнасят звуковете.

Това далеч не е така.

Логопедът работи и за трите Висши Корови Функции / ВКФ/ :

Гнозис: Знания

Праксис: Умения, обща моторика, фина, орална, мануална и др.

Реч – устна и писмена.

Логопедът работи върху видове Памет, аспекти на Вниманието,  Поведенчески дефицити и много други.

Логопедът развива цялостно детската личност, влияе върху успеваемостта му в училище и бъдеща реализация в живота.

Когато преди 31 години започнах да уча Дефектология в СУ “ СВ.Климент Охридски“ гр.София- след втори курс всички , имащи отличен успех държаха изпит и след отличното му взимане чак тогава можеше да запишат специалност  Логопедия. Тя беше само за тези с отличен, а на второ място спрямо успеха от двете години Сурдопедагогика / Развитие на речта при глухи и слабочуващи.

Учеха се задължително две специалности, но след 3 курс аз подадох молба и тя беше удовлетворена и за трета  специалност успередно изучавана с другите две. Логопедията тогава беше непопулярна в България, та дори и за местата , където ходихме на лекции, упражнения все ни питаха:

–  Защо сте без престилки, щом сте студенти по медицина?

–  Ние сме по Логопедия.

Наставаше очудване, а говоря за Исул, Медицинска Академия, Стоматологията, Окръжна болница, Детска психиатрична болница и др.

Разбира се, преподавателите правеха анекдоти от това:

– Свиквайте с реалността, колеги!

Тепърва ще срещате недоверие и неразбиране.

Така беше.

Минаха 31 лета нещата  се промениха и хората знаят, макар и в общ план, с какво се занимава логопедът.

Когато през 1996г.се сблъсках със стериотипни клишета на които хората робуваха, защото така им е по – лесно се чудех.  Сега бих го нарекла:

Опростяване на проблема.

Затова и започнах с разяснителни срещи след безплатно скринингово проучване речевия статус на децато в редица градини.

Сега от дистанция на времето и натрупан 26г.опит виждам, че няма промяна на все още съществуващи погрешни схващания.

Всичко в крайна сметка е породено от незнанието.

Страхът, тревожността и паниката са братовчеди.

Страхът отключва тревожността и я превръща в паника.

Опростяването на човешкия мозък е породено от голямото количество информация за кратко време.

Това създава блокаж на мисленето.

Хората започват да взимат решения спрямо това, което разбират и подхождат с недоверие.

Избирателно решават да вярват на тази теория, която  води до отхвърляне на проблема.

Решаването на база емоции и избирателното решение : Аз решавам на кого да вярвам, защото тази Логопедка ми говори неща, които не разбирам е грешно и най – вече пагубно за цялото развитие потенциала на детската личност.

То отново е породено от незнанието, довело до блокаж.

– Аз мога да реша дали да вярвам на професора или ще вярвам на жената от парка :

– …и моите проговориха късно…

НЕ ОПРОСТЯВАЙТЕ НЕЩАТА!

С горе описаното се боря активно вече 26г./ с 28 родителски срещи т.е.в 28 групи в редица детски градини всяка учебна година/ .

На логопедичната ми консултация може да разберете как протича езиково-говорното развитие на детето.  Дали има място за притеснение или – не. Наложително е обаче, когато детето даде признаци за късно проговаряне – например на годинка и половина не може да каже нито една дума, ако няма очен контакт, ако има проблеми с разбирането, не реагира на името си, има проблеми с дъвченето, когато  заеква или има артикулационни нарушения : не може да диференцира звуковe,  заменя „К“ с „Т“, или „Г“ с „Д“, „Ш“ със „С“ , обеззвучава “ Б- П“,  Т- Д“, “ В- Ф“, “

„К-Г“, “ З- С“, “ Ш-Ж“, Аграматична реч и др.

Детето пък може  да е проговорило добре и да говори правилно, но да не разбира нещата за които говори и / или има погрешна представа за тях , тръгва на училище и започват различни проблеми с писане и четене.

Това са т.нар. дислексични грешки и/ или дисграфични такива.

Не чакайте детето да навърши 4г.

Това е много остаряло схващане и за съжаление, изповядвано все още от някои педиатри.

Проф.Р.Райчев още 2007г. разясняваше при общите ни консултации, че в САЩ има разяснителни материали още при гинекологичните кабинети, за да бъдат подготвени Бъдещите Майки, какво да следят и при каква симптоматика още след раждане и до 2г.възраст къде да се насочат за помощ.

Същата била и тенденцията в Европа.

Той казваше, че дете на 2г.няма ли реч задължително консултация с Невропсихолог, Логопед и 95%, че се налага медикаментозно лечение, подкрепящо логопедичното такова.

Вече има логопеди, специалисти по ранно детско развитие, които могат да поемат детето още в първите месеци след неговото раждане, защото колкото по-рано започне терапията, толкова по-голям е шансът за по-бързи резултати. Забавянето може доста да удължи терапията, но и да повлияе върху когнитивното и психично развитие но детето.

Не премълчавайте факти за бременността, раждането и развитието на детето.

Така се снема т.нар.  анамнеза. Ако дадете цялата информация, която е нужна,  ще има пълен поглед върху развитието на детето ви и ще състави адекватен индивидуален  план за терапия.

Аз търся причината за даден проблем.

В практиката си по – често наблюдавам, че майките на деца с проблеми в говорното развитие са имали проблемна бременност, престой в болница, прием на медикаменти по време на бременността или сериозен емоционален стрес, инвитро или късна бременност, тежко раждане, генетична,  наследствена обремененост.

Прогноза:  Логопедичната терапия е продължителен процес, особено за някои деца.

По принзип световната практика е посещението при логопед да бъде 2 пъти седмично, за да се осигури системност.  Това важи за повечето артикулационни нарушения и аз тук обеснявам, че възбужсам отвън навътре мозъчните полета с масажи и след даден период те започват да изпращат импулси към говорния апарат.

Тук ще вмъкна, че съм работила с много различни възрастови групи , гонили сме конкурси за работа в телевизии и сме ги спечелвали с Поставените и автоматизирани от мен звукове, а днес тези личности са  популярни. Та какво искам да кажа : принципа на Мечо Пух : Колкото повече, толкова повече и тук на ниво невропсихологични връзки се докада, че е решаващ.

Не трябва и няма вече да съм скромна, защото рафтовете с Декларации и успехите ми са натежали.

Редно е да не останат само в логопедичтият ми център.

Вече ще пиша.

Много ще пиша.

Защото има какво да кажа.

А сега да продължа:

Прогнозирането е сложен и строго индивидуален процес.

Един проблем се решава за  8 месеца, други за 1 г., трети обаче имат нужда от 2-3години, но често дори много повече.

Аз работа с Дисфазии и при тях,  за разлика от артикулационните нарушения прогнозирането е невъзможно, но винаги отнема години. Всичко зависи от нуждите и усилията, които се полагат и екипната работа с родителя.

Не става бързо и лесно, а още по- трудно е , ако не се затвърждава с  детето вкъщи.

Или пък клишираното изказване :

„щом си плащам няма нужда и да се упражнявам“.

Логопед с вълшебна пръчица не съществува, макар да правя с пръчиците чудеса и в детските и в зрелите уста. Корекцията изисква системност, последователност и методичност. А също и време, постоянство, упоритост и мотивация.

Аз лично държа на най – добрият вариант:

екипна работа с родителя, в която аз показвам на родителя какво и как точно да бъде отработено у дома. Давам план, домашни и всичко е писмено обяснено и строго индивидуално. Повтарянето на срички, думи, фрази е скучна част . Ето защо всичко ми е под формата на игра.

 

Накарай ме да участвам

Разкажи ми и аз ще забрав!.

Покажи ми и аз няма да запомня!

Накарай ме да участвам и ще разбера!

Провокирай ми душата и аз ще запаметя!

…..

Така започнах да пиша за тези деца и за съвместният ни 26г. Целодневен живот .

Децата често ме наричат Смехопед.

Ти не си Логопед,  защото се смеем. Ти Неви или Бижи, както често ме наричат си Смехопед и аз много те обичам!

Което, често се превръща в още един проблем : „Защо толкова обичаш Неви?

Тя дали пък си върши работата или само се забавлявате…“

Ако препоръчам консултация с друг специалист – най- вече с невропсихолог, детски невролог, психолог,  и др.- вслушайте се. Аз , както и всеки логопед има достатъчната квалификация да определи дали едно дете има нужда от допълнителна консултация. Аз я изисквам, защото съм загрижена за детето и искам да му помогна.

Освен това гледам с очите на специалист с 26г свободна практика и виждам неща, които вие като родители не винаги успявате да забележите, така че – доверете ми се!

Щом съм препоръчала Невропсихолог няма нужда да ходите на Психолог. Много различни са!

Същото важи за Психолог и Психиатър!

Моля Ви, вслушвайте се и запомнете какво точно съм препоръчала.

Повечето деца посещавали кабинета ми през тези 26г. са били на консултация при проф. Р. Райчев, правено им е ЕЕГ, което е следено през 6месеца или 1година, пили са ноотропил, пирамем и според симптоматичната картина, логопедичната терапия и реагирането на организма и промените се е налагола промяна на  медикаментозната подкрепа.

И така да обобщя:

Няма нужда на страха очите да са големи!

Няма нужда и от заравяне на глава в пясъка!

Опростяването на човешкият мозък и взимането на решения само на база :

– мен това интересува ли ме?

– мен това притеснява ли ме?

– аз решавам да вярвам на „една жена каза, че ще проговори“…

Всичко това говори за блокаж на мисленето!

Блокирали сте адаптивният процес на мисленето си и сте го свели до Опростено Мислене.

Точно както става с презадоволените деца или с деца от приемни семейства, които са били връщани.

Всички реагират с Недоверие или с т.нар. Опростено Мислене.

Нека НЕ допускаме опростяване на човешкия мозък!

Късметът винаги е на страната на здравомислещите!

Нека бъдем такива!

Представих моята представа за една нова пандемия : “ Опростяване“

със следната симптоматика:

*опростяване на проблема

*задълбочаването му, водещо до:

* поява на вторични психологични,

когнитивни и поведенчески дефицити

*неразкрит и неразвит потенциал на детето

* неуспеваемост, която води до

*ниска самооценка и понижено самочувствие, което пък води до

* ниска реализация в живота.

А всичко това може да бъде избегнато, ако

НЕ ОПРОСТЯВАМЕ ПРОБЛЕМА!

Всичко, което описах се базира на целодневната ми дългогодишна практика и разбира се непрекъснато четене и анализ.

Тук е мястото да изкажа огромната си Благодарност на проф. Р. Райчев!

* 26г. от целодневният ми професионален живот и борба с едни от най- често срещаните проблеми,

от моя поглед и практика, както и опита, които съвместно с

* проф.Р.Райчев изминахме с общи консултации и работа  от 1996г до 2021г.

Последното дете, което той ми изпрати и консултирах  три дни преди той да почине и което все още е на медикаментозна терапия назначена от него.

Това е моят растеж и развитие.

Това е моят логопедичен център

„Растеж и развитие“

Изкуство ли е да си жив

и да преминеш път трънлив?

Да преуспееш на шега

дали възможно е това?

Логопед Нивелина Бижева

Собственик и Управител на

Логопедичен център “ Растеж и развитие“