Дискусионен форум и обучение събра активни млади хора в Габрово

Над трийсет младежи се включиха в провеждането на младежки дискусионен форум, организиран от Сдружение „ИМКА“ – Габрово на 13 октомври 2022 г. Събитието на тема „Младежкото участие – мит или реалност“ се състоя в споделеното пространство на сдружението. Участие взеха ученици от Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“, Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов“, Национална Априловска гимназия, Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“, доброволци на ИМКА – Габрово, младежи от местни читалища, педагогически съветници, младежки работници, млади професионалисти и младежкия медиатор в Община Габрово.

 

Организаторите на форума представиха основни дефиниции за младежко участие, възможностите и механизмите за овластяване на младите хора, чрез които да се повиши младежката инициативност в Габрово. Фокус на дискусията бяха единайсетте европейски младежки цели. С помощта на интерактивни методи участниците споделиха опит, обмениха идеи и обсъдиха добри практики за активно младежко участие.

 

В рамките на малки групови дискусии те работиха върху следните въпроси: „Защо е важно да си активен?“, „Как да се популяризират по-ефективно младежките пространства в Габрово?“, „Какви са възможностите пред младите хора в града?“, „Кои са най-важните въпроси и предизвикателства пред младите хора в Габрово?“, „Как да мотивираме повече млади хора за участие?“, „Какво е отношението на родителите и учителите за детското и младежкото участие?“ и „Какви са препятствията пред младежкото участие?“.

 

През втората част на форума участниците, разделени в четири работни групи, дискутираха върху приобщаването на младите хора в споделените младежки пространства; повишаването на опита и уменията им; как да намират подкрепа от страна на родители, учители и младежки работници, как да споделят и обменят опита си и добрите практики. Събитието приключи с представяне на резултатите от обсъдените теми пред участниците. Предстои анализ и обобщение на работата по време на младежкия дискусионен форум, както и популяризиране на резултатите пред местната общност.

 

Организаторите от Сдружение „ИМКА“ представиха календара на планираните събития и дейности за младежи и млади родители, които ще се осъществят до средата на м. ноември тази година. Чрез тях се дава пряка възможност на младите хора да развият идеите си, да бъдат инициативни и предприемчиви.

 

Първото събитие се състоя на 15 октомври 2022 г. в сградата на сдружението. От „ИМКА“ – Габрово проведоха обучение на тема „Storytelling: Отключи историята в себе си“. То беше насочено към младите хора в града, които чрез похватите на споделената и разказана история (storytelling) да се научат да вдъхновяват и мотивират младите хора около себе си. По време на обучението бяха показани начините, чрез които „споделената история“ от връстник на връстник повишава младежката активност.

 

Антоанета Янкабакова, изпълнителен директор на „ИМКА“ – Габрово, обяви, че второто обучение ще се състои на 22 октомври 2022 г. от 11.00 часа в споделеното пространство „Y Space“ в сградата на сдружението. То е от поредицата срещи за „големите“ и ще бъде на тема „Емпатия към себе си“. Насочено е към млади родители, които искат да споделят умения и знания, както и да подобрят опита си във възпитанието и отглеждането на деца.

Младежкият дискусионен форум се осъществи по проект „Пространство за всички“ на Сдружение „ИМКА“ с финансовата подкрепа на Програма „Младежки дейности“ на Община Габрово за 2022 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.