Защо обществени сайтове са недостъпни за незрящи?

/КРОСС/ Недопустим пропуск на институциите, който показва и отношението на чиновниците към една от уязвимите групи в нашето общество. Хората с намалено зрение не могат да използват обществените сайтове в България, защото почти половината от тях не са пригодени за това. А равното право на хората с увреждания е от национален приоритет.

Християн Димитров и съпругата му Силвия са напълно незрящи, но това не ги спира да искат да „сърфират“ свободно в интернет. Християн е студент по право и сам открива, че голяма част от страниците на публичната администрация не са съобразени със софтуера на незрящите.

Задължение да контролират адаптирането на интернет страниците на институциите със софтуера за незрящите е на Министерството на електронното управление. Оттам признават, че 50% от сайтовете са недостъпни.

„Естествено когато говоря за контрол, не говоря за контрол като контрол. Говоря ние всички заедно и съвместно да направим така, че хората с увреждания да имат равен достъп до електронните услуги. До момента са проверени 2020 интернет страници на публични институции, от които 50% са достъпни“, каза Гергана Колешанска – директор на дирекция „Стратегии и политики за електронно управление“.

Санкции обаче няма.

„Имаме право да санкционираме, по-скоро обаче усилията ни са насочени заедно с тях. Да направим така че страниците и информацията, която те предоставят, да бъдат достъпни. Много лесно е да отидем и да глобим с някаква сума даден административен орган. Ще си платят глобата и в крайна сметка услугите отново няма да бъдат достъпни“, обясни Колешанска.

Има множество жалби, казва тя, и дава пример. „Получихме жалба от незрящ човек, който не можеше да си извади електронно свидетелство за съдимост. Може би когато искате да постъпите в даден сайт или дадена услуга ви излиза така наречената „капча“ тоест няколко снимки. В тях ви пита на колко от тези снимки е изобразен велосипед и вие трябва да посочите 2 или 3. Това е абсолютно невъзможно за незрящ човек. Получихме такава жалба към Министерство на правосъдието. Съвместно с тях отстранихме този проблем. Така че потребителят да успее да извади в крайна сметка електронното си свидетелство за съдимост“, заяви Колешанска.

А от Министерството на електронното управление съветват да се пускат жалби за по-бърза реакция.

„Има много случаи и ние съответно реагираме своевременно“, обясни директорът на дирекция „Стратегии и политики за електронно управление“.

Изпратихме запитване до Министерствата на здравеопазването и НОИ защо сайтове, които са от изключително значение за хората, не са пригодени за незрящите.

Позиция на министерството на Здравеопазването: „В отговор на Вашето запитване Ви информираме, че Министерството на здравеопазването има системен интегратор на данни, с който е сключено рамково споразумение. Предмет на рамковото споразумение е и създаването на нов сайт на МЗ. Такъв е предвидено да бъде разработен до края на м. март 2023 г.“

Позиция на Национален осигурителен институт: „В десния край на началната страница на сайта на НОИ е опцията за хора с намалено зрение.“

бТВ, „Тази неделя“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.