Изложба живопис и рисунки на Марио Николов в „София прес“

„Улици. Quo vadis, Homo sapiens?“ на Марио Николов представя галерия-книжарница „София прес“ до 20 октомври.

„Улиците винаги са били мястото, където се пресичат линиите на живота. Улиците са символ – огледален образ на обществото. Но и символ на… развита общинска планировка и са основен елемент на градската инфраструктура. През последните две години станахме свидетели на същински феномен: улиците в различни краища на света опустяха. От тези в пренаселените мегаполиси до… уличките в малките селца.

Идеята на изложбата „Улици. Quo vadis, Homo sapiens?“ – своеобразен „репортаж от улицата“, е да преразкаже, да анализира и да интерпретира тази немислима доскоро трансформация на градското пространство и свързаната с нея обществена ситуация, но чрез езика и средствата на изобразителното изкуство: от визуалната конкретика на очевидното през психологическите проекции до философските, морално-етическите, естетическите и културологичните измерения на проблема. Несъмнено, темата е обширна, сложна, противоречива и е невъзможно да бъде изчерпана с индивидуална изява, каквато е една неголяма изложба, но смятам, че за да бъде поне обозначена траекторията, пътят към истината въобще, обществото се нуждае от различни, безпристрастни и откровени мнения“, споделя авторът.

Изложбата „Улици. Quo vadis, Homo sapiens?“ е разделена на три условни части: преди, по време и интуитивно – след „събитията от 2020/2021 г.“

Освен свои картини и рисунки – някои от тях интерпретации на творби от прочути художници, Марио Николов е включил и оригинални произведения на известни автори, работили през XX в.

автор:Дума

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.