Левент море – СВЕТОВИДЕНИЯ

Някой твори редом с нас, но ние не го познаваме.

Другият в мен, който ме спасява от тавтологиите и ми дава достъп до Битието в измерението му на разтърсване и различие.

Дали сме пред платното с четката или сме с перото над книгата… – не сме сами със себе си в този миг.

Невидимият неуморен труженик със сигурност е и някъде там – край платната на Левент Морè.