„Пространство за всички“ среща младежи и млади родители

С работилници за млади родители и младежки дискусионен форум Сдружение „ИМКА“ започва дейностите по проект „Пространство за всички”. Той е насочен към младежи на възраст от 15 до 29 години от Габрово и региона. Неговата цел е да привлече различни групи млади хора, да насърчи тяхната инициативност за участие в живота на общността, да ги приобщи към ценностите на Европейския съюз и Европейските младежки цели.

 

„Пространство за всички” се фокусира върху специфични групи: млади родители и учители, младежи, приобщени чрез дейностите на малки читалища и неформални групи, младежки работници. В рамките на проекта ще се организират дискусии, творчески и обучителни дейности, младежки събития, работилници за млади родители. Чрез тях екипът на „ИМКА“ се стреми да достигне директно до най-малко 200 младежи от Габрово, а индиректно до повече от 2 000 млади хора и други групи. Участниците във всички събития ще бъдат обучавани как да организират и активно да се включват в различни инициативи, проекти и начинания на местната общност.

 

През месеците октомври и ноември 2022 г. са предвидени три поредни работилници за млади родители. Организаторите им ще развият специфични умения за позитивно родителство. Първата работилница ще отвори врати на 8 октомври 2022 г., от 11.00 до 12.30 часа в споделеното пространство в сградата на „ИМКА”. Темата на обучителния модул е „Как да развиваме емоционалната и социална интелигентност на децата”. Събитието се организира с участието на Ана Оклева и доброволци от екипа на Народно читалище „Трептящо сърце 2011”. Отворено е за всеки, който желае да сподели мнение, да отправи въпроси, да се информира за идеи и подходи как да насърчи развитието на основни емоционални и социални компетенции на своето дете. Участието е безплатно.

 

В рамките на проекта ще се проведе младежки дискусионен форум. Той ще се състои на 13 октомври 2022 г. от 16.00 до 18.00 часа в сградата на „ИМКА”. Участниците ще дискутират върху приоритетите на Европейската година на младежта. На форума ще се обменят идеи между младежи, младежки работници и млади учители. Ще се проведе обучение как се осъществяват партньорски инициативи, младежки и европейски проекти.

 

Започна кампанията за привличане на младежи, които да се включат като участници или доброволци – инидивидуално или като екип, в дейностите на проекта. Те ще могат да реализират своя идея за младежка инициатива. По този повод Антоанета Янкабакова – изпълнителен директор на Сдружение „ИМКА“ споделя: „Проектът ще помогне на младежите да развият и/или да надградят специфични личностни умения като ефективно общуване, изразяване на мнение по различни въпроси, които ги касаят и такива, свързани с европейските ценности и приоритети. Той ще осигури пространство за ефективно взаимодействие с другите, менторска подкрепа и ще насърчи младежката инициативност. Вярваме, че „Пространство за всички” ще помогне за по-добро разбиране на смисъла от принадлеждност към младежки организации и групи, ще насърчи участието в младежки и европейски проекти.”

 

Проектът „Пространство за всички” е продължение на дългогодишните усилия на екипа на сдружението да подкрепя и работи с млади хора, да насърчава тяхното личностно и социално развитие. Чрез него ще се повиши капацитета на младежки лидери и формации, ще се подобри включването на ново поколение от активни млади хора в живота на общността. Той ще осигури приобщаваща и насърчаваща среда,  интерактивни форми за обмяна на мнения, обучение и развитие. Ще предостави менторска подкрепа като средство за активизиране и постигане

на позитивна промяна у младите хора. Ще насърчава творчески и иновативни подходи, чрез които те да се включват в събития от местно значение.

 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програма Младежки дейности на Община Габрово за 2022 г.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.