Хотел „Русалка” в курорта „Св. Св. Константин и Елена” се отдава под наем

„Св. Св. Константин и Елена холдинг“ АД, ЕИК 813194292, със седалище и адрес на управление: град Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена”, административна сграда, обявява

ПРОЦЕДУРА ПО ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

на хотел „Русалка”, който ще се проведе на 15.11.2022 г. от 11 ч. до 12 ч. на адрес: град Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, административна сграда.

Описание на хотел „Русалка“:

Хотелът е отразен в кадастралната карта като две сгради с идентификатори 10135.2569.313.1 и 10135.2569.313.2.

Брой етажи:

сграда 10135.2569.313.1 – 2 ет.;

сграда 10135.2569.313.2 – 1 ет.

 

Застроена площ по скица:

сграда 10135.2569.313.1: 541 кв. м;

сграда 10135.2569.313.2: 26 кв. м;

Застроена площ (обща) по документ за собственост АДС: 688 кв.м;

Капацитет: 35 двойни стаи (17 от които са с тераси).

Архитектурни характеристики:

На първия етаж се намират главното фоайе с рецепцията, снек-бара, обслужващи офиси и 16 бр. хотелски стаи.

 

На втория етаж са разположени етажно фоайе, 19 бр. стаи и камериерски офис.

Конкретните условия за наемните правоотношения, заедно с останалите характеристики на обекта, се съдържат в тръжната документация за обекта, която може да бъде закупена на цена от 50 лв. за комплект всеки работен ден на адрес: гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, административна сграда, ет.2, офис 214.

Какво съдържа тръжната документация:

•     Подробно описание на съответния обект;
•     Какво точно се отдава под наем за съответния обект;
•     Документ за категоризация;
•     Документ за собственост;
•     Декларация за оглед;
•     Примерен договор за наем.

Оглед на обекта може да бъде направен всеки работен ден от 9 до 12 ч. до деня, предхождащ процедурата.

За справки, допълнителна информация и съгласуване на оглед: тел. 0886/090930, e-mail: [email protected]

 

Допълнителна информация

– първоначалната годишна наемна цена –  20 000 евро без ДДС
– срок на договора за наем – 3+2 години
– стъпка на наддаване – 1 000 евро
– размер на депозит за участие в търга – 500 евро
– цена на тръжна документация – 50 лв. за комплект

 

Източник

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.