EС финансира за първи път адвокатските дружества

Днес стартира процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” по Националния план за възстановяване и устойчивост, по която с безвъзмездни средства ще бъдат подкрепени микро, малки и средни предприятия, като за първи път ще бъдат подкрепени и действащи адвокатски дружества по смисъла на Закона за адвокатурата.

Максималния размер, който може да получи една фирма по тази процедура е в размер на 20 000 лева.

С тези средства дружествата могат да създадат онлайн магазин, да регистрират търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения онлайн магазин; могат да създадат корпоративен уебсайт и да регистрират търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения корпоративен уебсайт. Допустимо е също дейност по маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay[1]per-click) реклами. По процедурата са допустими още Информационни и комуникационни технологии, услуги, решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистични процеси, както и ИКТ услуги и решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията.

Целта е да се ускори прехода към цифровизация на българските фирми чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на бизнеса.

Очакваният ефект e чрез предоставената безвъзмездна подкрепа да се повиши нивото на интеграция на дигиталните технологии в дейността на предприятията и да се подобри готовността им за последващо възприемане на технологии от Индустрия 4.0 .

По тази процедура не могат да кандидатстват микропредприятия, които извършват дейност на територията на Селски район. Те ще могат да кандидатстват по Мярка 6.4 от Програма за развитие на селските райони, която предстои да обяви прием на проекти съвсем скоро. Подробна информация може да получите от нашите партньори ИНТЕКО ИНВЕСТ ООД.

2 Comments on “EС финансира за първи път адвокатските дружества”

  1. Може ли да получа контакт с Вашите партньори? Интересувам се от тази програма

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.