Земеделските стопани, които не успяха да кандидатстват за помощта, която предоставя земеделското министерство заради войната в Украйна, могат да заявят подпомагане от 14 ноември

Финансовото подпомагане е насочено САМО към земеделските стопани, които не успяха да кандидатстват за помощта по време на първия прием, който беше в периода 1 – 16 септември 2022 г.

От 14 до 18 ноември 2022 г. те могат да подават документи за подпомагане по схемата за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ за 2022 г. Това реши на свое заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“.

През септември бяха приети 37 042 заявления за подпомагане, от които допустими са 35 754 за 350 715 889 лв. Общият утвърден бюджет по схемата е в размер на 426 млн. лв.

Документи се приемат в общинските служби “Земеделие“ по постоянен адрес на физическото лице (едноличния търговец) или по седалището на юридическото лице.

Размера на помощта е до 62 000 евро (121 261 лв.) на предприятие, чиято дейност е в сектора на ПЪРВИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО на селскостопански продукти.

Таня Китик